Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 v pondělí 7. 11. 2022 bylo zvoleno vedení sedmé městské části pro volební období 2022–2026. V radě sedmé městské části zasednou výhradně zástupci vítězného hnutí PRAHA 7 SOBĚ. Post starosty obhájil po třetí Jan Čižinský.

Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání rozhodli, že Rada MČ Praha 7 bude devítičlenná. Opoziční zastupitel Jan Hejnic (TOP 09) navrhoval snížit počet místostarostů na 3 členy pro úsporu financí. Návrh nebyl přijat.

Starostou MČ Praha 7 byl zvolen:

● Jan Čižinský (komunikace s veřejností, zahraniční vztahy, veřejný pořádek, bezpečnost)

Do funkce místostarostů byli zvoleni:

● Lenka Burgerová (územní rozvoj, participace)
● Kamil Vavřinec Mareš (majetek, investice v neškolských objektech)
● Hana Třeštíková (kultura, sport, sousedské vztahy)
● Pavel Vyhnánek (finance)
● Pavel Zelenka (doprava, strategické projekty, veřejné zakázky, podpora podnikání)


Po 135 letech provizoria má Praha 7 vlastní radnici
Praha 7 zahajuje rekonstrukci koupené budovy radnice
Praha 7 zná podobu budoucí radnice


Radními jsou:

● Jakob Hurrle (sociální a zdravotní politika, integrace cizinců, národnostní menšiny, prevence kriminality)
● Jiří Knitl (strategické plánování, životní prostředí, veřejný prostor)
● Hana Šišková (vzdělávání, školství, investice ve školských objektech)

Zvoleni byli také předsedové výborů Zastupitelstva MČ Praha 7

●Předsedou Kontrolního výboru se stal Ondřej Melena (Česká pirátská strana),
● předsedkyní Finančního výboru byla zvolena Jana Machová (ANO 2011)
● předsedkyní Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví byla zvolena Sylva Svobodová (PRAHA 7 SOBĚ).

Autor: Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
videozáznam pořídila MČ Praha 7