MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA 7
● Obvodní ředitelství
Holešovice, Argentinská 17
tel.: 222 025 970
E-mail

● Ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu 7
Bc. Petr Svatoň
E-mail

● Okrsková služebna:
Holešovice, Bubenská 1
tel.: 220 912 058
E-mail

● Hlášení přestupků:
tel.: 222 025 982, 222 025 983

Strážníci okrsků

● Okrsek č. 1
Strážník: Horváth Vít – tel.: 778 752 166

Hranice okrsku:
Letenské Sady

● Okrsek č.2
Strážník: Peteráč Martin – tel.: 736 419 438
Hranice okrsku:
Stromovka

● Okrsek č.3
Strážník: Huf Radek – tel.: 721 752 689
Strážník: Výšinský Martin tel.: 721 894 516

Hranice okrsku:
Na Šachtě, schodiště mezi ulicemi Na Šachtě a U Výstavyště, U Výstaviště, část železniční tratě Praha – Kladno na hranici parku Stromovka, hřbitovní zeď k ulici Strojnická, Strojnická,Veletržní ( smšrem k ulici Dukelských Hrdinů), Fr.Křížka (až k Vltavě směrem k nábř. Kapitána Jaroše), levý břeh Vltavy podél nábř. Kpt. Jaroše, ostrov Štvanice, levý břeh Vltavy podél Bubenského nábř. až k železničnímu mostu, železniční trať k žel. st. Praha-Bubny a dále trať až k Bubenské ulici, Bubenská, Na Šachtě

● Okrsek č.4
Strážník: – Gabryš Bronislav tel.: 733 202 705

Hranice okrsku:
Trať od žel. St. Praha-Bubny až k Bubenské ulici, Bubenská, Na Šachtě, U výstavyště, Za elektrárnou, Holešovické nábř., levý břeh Vltavy, Most Barikádníků, Argentinská, Za viaduktem, trať k žel. st. Praha-Bubny

● Okrsek č.5
Strážník: Škárka Milan – tel.: 721 894 514
Strážník: Pardubský Filip – tel.: 721 752 497
Hranice okrsku:
Argentinská, Za viaduktem, levý břeh Vltavy,od železničního mostu přes Bubenské nábř.( podel ulice Jateční až k Libeňskému mostu), Holešovický přístav, Jankovcova, U průhonu, Argentinská

● Okrsek č.6
Strážník: Bičan Zdeněk – tel.: 721 894 511
Strážník: – Král Václav – tel.: 720 661 118

Hranice okrsku:
Argentinská, U Průhonu, Jankovcova, Varhulíkové, Pravý břeh Vltavy, Most Barikádníků, Argentinská

● Okrsek č.7
Strážník: Hnátek Ondřej – Tel.: 722 279 534
Strážník: Šprýsl Miroslav – tel.: 721 894 515

Hranice okrsku:
Nad Královskou oborou, část žel. tratě Praha-Kladno, U Vorlíku, Milady Horákové,Letenské nám., Nad Štolou, Letohradská, Muzejní, Kostelní, Františka Křížka, Veletržní, Strojnická, část žel. tratě Praha-Kladno, Gerstnerova, Nad Královskou oborou

● Okrsek č.8
Strážník: Lexmann Miroslav – tel.: 723 568 239
Strážník: Dunička Kamil – tel.: 728 822 861

Hranice okrsku:
Hranice městské části Prahy 7 – Troji, a na východě území, ohraničené ulicí Povltavská, most Barikádníků a pravý břeh Vltavy (hranice Prahy 7)