I. Vymezení pojmů:
1. tvpraha7.cz, TV Praha 7.cz, www.tvpraha7.cz : Internetové stránky pro sdílení textů, fotografií, videa a multimediálních prezentací
2. Provozovatel: Provozovatelé internetových stránek pro sdílení textů, fotografií, videa a multimediálních prezentací tvpraha7.cz, TV Praha 7.cz, www.tvpraha7.cz
3. Uživatel: Osoba, která dobrovolně vstupuje na internetové stránky pro sdílení textů, videa a multimediálních prezentací tvpraha7.cz, TV Praha 7.cz, www.tvpraha7.cz
4. Uživatel má možnost sledovat obsah ať již obrazový, nebo textový, nebo jakýkoliv jiný zde nespecifikovaný na internetových stránkách tvpraha7.cz, TV Praha 7.cz, www.tvpraha7.cz a také má možnost komunikovat s Provozovatelem za účelem vyjádření vlastního názoru a upozorňovat Provozovatele prostřednictvím Kontaktu e-mailu na následující:

a) porušení práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;
b) neoprávněné užití ochranné známky, obchodního jména a chráněného označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
c) obsah, který podněcuje k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo který schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele;
d) obsah, který svádí jiné ke zneužívání návykových látek anebo ke zneužívání takových látek jinak podněcuje;
e) obsah, který hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, náboženské vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, nebo který svým obsahem podněcuje k nenávisti uvedených skupin;
f) obsah, který vyvolává poplašnou zprávu, která je nepravdivá;
g) obsah, který zobrazuje pornografii nezletilých dětí anebo pohlavní styk s nimi, nebo mezi nimi, nebo který zobrazuje pohlavní styk se zvířetem;
h) podporu nebo propagací hnutí, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo které hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo projevem sympatie k těmto hnutím;
i) výskyt virů nebo jiného škodlivého obsahu na stránkách;

II. Omezení odpovědnosti
Tento web je poskytován „tak jak je“ a může být rozšiřován, doplňován a aktualizován dle uvážení Provozovatele. Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na tomto webu jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální. Proto Provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli webu mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky odkazují.
Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, a to bez udání důvodu.

III. Ochrana osobních údajů
Provozovatel neshromažďuje ani neukládá osobní údaje Uživatelů.