Poblíž vltavského nábřeží, kde končí třída Dukelských hrdinů, je na jednom z domů umístěna pamětní deska, která připomíná památku Vladivoje Tomka. Někdejší skaut se spolu se svými kamarády zapojil již jako gymnazista do protikomunistických aktivit (např. vyráběli a rozšiřovali letáky, shromažďovali zbraně a plánovali výbuchy v budovách KSČ).

V roce 1952 přepadli vojenskou hlídku u vysílací stanice ve Strašnicích. Hlídka se však bránila a na útočníky vypálila celkem 169 ran ze samopalu. Při přestřelce byli dva vojáci zasaženi a jeden z nich později na následky zranění zemřel. Původní vyšetřování incidentu připustilo vysokou pravděpodobnost, že zastřelený voják byl zasažen výstřelem ze samopalu jednoho z jeho kolegů.

Od roku 1956 Vladivoj Tomek a jeho přátelé opět plánovali útoky na sídla KSČ, uvažovali také o narušení prvomájového průvodu, vyráběli výbušniny a zbraně. Dne 18. prosince 1959 byl Vladivoj Tomek zatčen a po několika měsících byl obžalován z velezrady, vraždy, padělání a pozměňování platidel.

Přestože se nikdy nepodařilo prokázat, že postřelený člen hlídky, který na následky zranění střelnou zbraní zemřel byl zasažen zbraní Vladivoje Tomka, byl Tomek odsouzen k trestu smrti. Hrdelní trest byl vykonán 17. listopadu 1960. Poprava se odehrála ve stejný den, kdy komunistický parlament schválil nový státní znak – český lev na něm měl nad hlavou rudou pěticípou hvězdou a na prsou zlatou vatru.

Místo uložení urny s jeho popelem je neznámé, protože represivní komunistický režim se bál i svých mrtvých odpůrců. Pamětní deska proto bude více než jen pouhou pamětní deska. Bude i místem, kde bude možné oficiálně uctít památku Vladivoje Tomka, poslední politické oběti totalitního komunistického režimu.

Pamětní desku financoval tehdejší radní MČ Praha 7 Ari Lieberman (DeU), odhalena byla v sobotu 17. listopadu 2001 za účasti KPV.

Podrobné informace o případu: zde
a v upřesněné verzi historikem Petrem Blažkem zde