Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha 7 pro volební období 2018-2022 se koná v pondělí dne 12. listopadu 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

Na programu byly následující body:

1. Zahájení

2. Ustanovení Mandátového výboru a ověření osvědčení o zvolení do Zastupitelstva MČ Praha 7

3. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha 7

4. Schválení programu

5. Volba společného návrhového a volebního výboru

6. Návrh na schválení zprávy mandátového výboru pro volební období 2018 – 2022

7. Návrh na schválení Volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volbu členů Rady MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

8. Návrh na stanovení počtu členů Rady MČ Praha 7, počtu předsedů Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 a funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva MČ Praha 7 uvolněni pro volební období 2018 – 2022

9. Návrh na volbu starosty, místostarostů a dalších členů Rady MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

10. Návrh na zřízení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 a volbu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 pro velební období 2018 – 2022

11. Návrh na zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 a volbu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 pro velební období 2018 – 2022

12. Návrh na zřízení Výboru pro výchovu a vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 a volbu předsedy Výboru pro výchovu a vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

13. Návrh na pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 7 k podpisu listin pro volební období 2018 – 2022 dle § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, v platném znění

14. Návrh na pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 7 oddáváním pro volební období 2018 – 2022 dle § 11a odst.1 písm. a) zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

15. Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

16. Návrh na schválení Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

17. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022

18. Závěr