Média, provozovaná či vlastněná obcí, by neměly být nástrojem reklamy vedení obce, ale veřejným prostorem všech jejich občanů. Stejně jako náměstí, by měla i tato radniční média sloužit ke střetávání a výměně názorů, nikoli pouhému jednostrannému informování.

Nezávislý multimediální zpravodaj Prahy 7 vznikl jako otevřená alternativa sdělovacím prostředkům ovládaným zdejší radnicí. Časopis Prahy 7 HOBULET i cenzurované diskuse na radničním profilu Facebook i Letenská parta, se v posledních letech staly propagačním nástrojem vedení radnice. Vznikla tak potřeba tyto jednostranné informace vyvažovat a zpřístupnit občanům.

Na rozdíl od radničních komunikačních kanálů jsme otevřeni všem věcným a slušným názorům občanů, radniční opozice i koalice.
● Vaše slušné a věcné příspěvky a tipy redakci uvítáme na této e-mailové adrese

PROVOZOVATEL: Provozovatelem TV Praha7.cz je Spolek pro občanskou informovanost, Spisová značka: L 10121 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 69347051, se sídlem: Ovenecká 7, 170 00 Praha 7. Kontakt.

ORGÁN DOHLEDU Na základě § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto uživatelům služby tvpraha7 sdělujeme, že dohled nad touto službou zajišťuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).