Podle posledních dat projektu Intersucho se většina regionů v České republice musí vyrovnávat se zemědělským suchem. Nedostatek srážek a sněhu v nížinách v posledních týdnech zimy podle vědců ohrožuje již 85 % území Česka. Výjimkou není ani hlavní město Praha, která se proti suchu proto snaží bojovat realizací řady projektů v rámci svého Klimatického plánu do roku 2030.

Jedním z nich je například i výstavba vodní nádrže v Letenských sadech. Ač podle nových dat vědců z portálu Intersucho nepatří hlavní město mezi suchem nejohroženější regiony, považuje vedení Prahy boj proti extrémnímu zemědělskému suchu za jednu z priorit své politiky boje proti změně klimatu.

Už během loňska začaly platit jednotné Standardy hospodaření s dešťovou vodou. Dokument je závazný pro město samotné, dílčí městské části, ale i všechny developery a vlastníky nemovitostí na území města. Žádoucím cílem je efektivnější hospodaření se srážkovou vodou a její zadržování přímo v krajině.


Čtěte také

Praha učinila první krok k vybudování pražské sluneční elektrárny
Praha 7 bude mít nový park v Trojské kotlině


Podstatným nástrojem obrany proti suchu jsou proto tzv. adaptační opatření obsažená v Klimatickém plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Jedním z těch aktuálních je i vybudování nové vodní nádrže, která bude umístěna v Letenských sadech.

Budovaná nádrž bude napájena z Vltavy

Nádrž vznikne na ploše o rozloze téměř 7 000 metrů čtverečních u Hanavského pavilonu směrem ke Stalinovi. Rybník bude hluboký dva metry s objemem vody přibližně 13 500 m². Voda, která ho napájí, povede jednou z šachet Rudolfovy štoly, která byla vybudována v 16. století. Dole u Vltavy bude čerpadlo, voda pak poteče samospádem potrubím v šachtě a bude využita i na závlahy trávníků.

Podobně funguje třeba i Park Stromovka

Praha se nejen tímto projektem snaží bránit zemědělskému suchu – stavu, kdy půda dlouhodobě nedisponuje dostatkem vláhy pro růst plodin. Jeho míra je vypočítávána jako poměr aktuální zásoby vody a průměrné zásoby pro dané období v letech 1961 až 2010 v půdě do hloubky jednoho metru.

V nejbližších dnech se navíc dá očekávat, že se rostliny probudí z vegetačního klidu a jejich potřeba vláhy vzroste. To povede k rychlejší spotřebě dostupných zásob vody. Portál Intersucho varuje, že se situace v nadcházejících týdnech nezlepší. Sucho by se naopak mělo rozšiřovat, čemuž napomáhá i vítr. Nadprůměrné teploty by podle prognózy měly vydržet minimálně do dubna.

Autorka: Sabina Prokopcová