Praha 7 se dlouhodobě věnuje práci s lidmi ohroženými ztrátou domova i těmi, kteří již o střechu nad hlavou přišli. Správní a úklidová firma městské části 7U s.r.o. dává v úklidu příležitost pracovníkům, kteří si jen obtížně shánějí a udrží zaměstnání. Sedmička na podzim zahájila také další pilotní projekt, kdy do úklidových prací zapojuje přímo „lidi z ulice“.

Systém ručního úklidu chodníků odstartovala radnice na jaře 2016. Projekt vychází z toho, že pokud lidé znají člověka, který po nás uklízí, nechtějí mu přidělávat práci. V prosinci téhož roku věnovala společnost Kärcher CZ Praze 7 pět nových zametacích strojů, které zde pomáhají s úklidem ulic. Zajistili údržbu nových chodníků, na které těžké úklidové stroje nemohou. Stroje se začlenily do projektu Prahy 7, jehož cílem jsou nejen čistší ulice sedmého pražského obvodu, ale také usnadnění mnohdy těžké práce uklízečů.

„Projekt nabízí lidem bez domova možnost přivýdělku prostřednictvím krátkodobých brigád a zároveň je zapojuje do péče o území, kde se vyskytují a mají zde své vazby. Chceme touto cestou zmírnit dopady přítomnosti osob bez přístřeší na stav veřejného prostoru a zároveň pomoci těmto lidem řešit jejich problémy a dát jim šanci odrazit se ode dna,“ doplnil radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.

V říjnu tohoto roku (2021) městská část zahájila pilotní projekt zapojení osob bez trvalého přístřeší do úklidu problematických lokalit. Projekt realizuje Praha 7 za finanční podpory hl. m. Prahy ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha a Českou asociací streetwork. Cílem je vytvoření nových nízkoprahových pracovních příležitostí a zároveň zlepšení stavu veřejných prostranství.

Koordinátoři Centra sociálních služeb Praha v rámci projektu zajišťují vytipování a monitoring lokalit, které jsou kvůli výskytu osob bez domova zatíženy častým nepořádkem, oslovují a evidují potenciální zájemce o zapojení do úklidu a starají se o koordinaci úklidových prací, dodržování pracovních zásad a vštěpování pracovních návyků zapojeným osobám. Česká asociace streetwork zabezpečuje vyplácení mezd, školení pracovníků či poskytování sociálního poradenství.

Za dva měsíce se v rámci projektu do úklidu zapojilo 12 osob. Pracovníci získali své rajóny, o které se pravidelně starají. Každý všední den probíhá úklid v okolí Armády spásy v Tusarově ulici či kolem Nádraží Holešovice. Třikrát týdně brigádníci uklízí také nábřeží Vltavy od Hlávkova mostu až po Libeňský most. Pravidelný doplňkový úklid na sedm dní v týdnu byl nastaven také v okolí metra Vltavská, kde Praha 7 nedávno zrekonstruovala zdejší podchody pro sportovní a volnočasové využití.

Autor: Martin Vokuš a redakce