Srbské Muzeum Nikoly Tesly přiváží po představení ve městech jako Hofu či Milano unikátní výstavu o geniálním vědci do Prahy. Zde se mohou návštěvníci seznámit s jeho unikátním dílem, které předběhlo svou dobu.

Nikola Tesla a jeho geniální vize budoucnosti

Srbské Muzeum Nikoly Tesly přiváží do Prahy úspěšnou výstavu o vědeckém géniovi, jehož vynálezy nás dodnes provázejí každodenním životem. Výroba a rozvod elektrické energie, generátor vícefázového střídavého proudu, magnetické rotující pole, dálkové ovládání. To je výčet některých jeho geniálních vynálezů. Ale i neonové osvětlení, rentgenové snímky a třeba také řízené střely. Za tím vším najdeme mozek srbského génia.

O muzeu

Muzeum Nikoly Tesly bylo založeno v roce 1952 a v roce bylo 1955 otevřeno pro veřejnost. Je to jediné muzeum na světě, které uchovává osobní dědictví tohoto geniálního vynálezce. V jeho sbírkách najdou návštěvníci na 200 000 dokumentů, fotografií a předmětů z Teslova života. V roce 1957 zde byla umístěna i urna s jeho popelem. V roce 2003 zařadilo UNESCO Teslův archiv do registru „Paměť světa“, který představuje nejvyšší formu ochrany kulturních statků.

.
Tesla byl také inovátorem, který při provádění svých výzkumů poprvé zkoumal globální problémy planety a lidstva. V mnoha ohledech představují Teslovy výzkumné laboratoře v Colorado Springs a na Long Islandu vrchol jeho vědecké a inženýrské práce.

V oblasti strojírenství se Tesla zabýval principem přenosu elektrické energie a jeho posledním patentovaným vynálezem byl princip vertikálního startu a přistání.

Nikola Tesla byl tvořivý génius po všech stránkách. Výstava připomíná jeho vynálezy, které využíváte každý den a ani si to neuvědomujete. Dozvíte se tu o slavné „válce proudů,“ kterou jasně vyhrál Teslův střídavý nad Edisonovým stejnosměrným, a proto ho dodnes používáme.

Génius, inovátor, snílek

Žil v době bohaté na nové myšlenky, které napadaly různé lidi skoro současně. O úspěchu autora pak rozhodl správný odhad významu, schopnost dotáhnout technické řešení, ale často jen náhoda. Budete překvapeni, kolik věcí přisuzovaných jiným vědcům vlastně vynalezl také Tesla.

Další nápady tehdy realizovat nešlo, některými svou dobu předběhl a nebyl o ně zájem. A i když někdy spíš prorokoval a snil, tak většinou snil správně. O tom všem se na výstavě dozvíte. A vezměte s sebou děti, bude je to zajímat a inspirovat. Vždyť právě tvořivost a vize dnes potřebujeme nejvíc,“ komentuje výstavu její odborný garant Michael Šebek, profesor kybernetiky na ČVUT.


Mohlo by vás zajímat

ZAJÍMAVÉ PUBLIKACE PRO FANDY ČESKÉ TECHNIKY
Jedinečný císařský vagon Františka Jozefa I. v NTM
Vzácná akumulátorová lokomotiva v Národním technickém muzeu


.

Teslův odkaz v Praze

V roce 1880 zavedl Nikolu Teslu zájem o elektřinu také do Prahy, kde navštěvoval přednášky na Karlově univerzitě. Ne náhodou tedy muzeum nesoucí jméno slavného rodáka ze Srbska opět přináší jeho jméno do stověžaté Prahy. Zde se mohou návštěvníci výstavy srozumitelnou formou seznámit s jeho zásadními vynálezy.

Výstava je koncipována tak, aby jeho dílo zaujalo i žáky základních či středních škol, kteří o generátoru střídavého proudu slýchají většinou jen ve školních lavicích.

„Výstava je chronologií Teslova života zachycující jeho osud s důrazem na zlomové okamžiky v jeho kariéře. Nechybí proto ani část expozice, která je věnována vztahu Tesly k Praze a České republice,“ komentuje Ivana Zorić, kurátorka srbského Muzea Nikoly Tesly.

● Kde a kdy:

Výstava potrvá až do 11. prosince 2022 v Křižíkově pavilonu D na Výstavišti Praha a otevřena je denně od 9.00 do 18.00 hodin. Odborným garantem výstavy je Michael Šebek, profesor kybernetiky na ČVUT.

Autorka: Linda Antony