Národní technické muzeum (NTM) vydalo několik publikací, které stojí za pozornost sběratelů a obdivovatelů české techniky. V pondělí 10. února 2020 proběhla v Dopravní hale NTM slavnostní prezentace objemné kolektivní monografie „Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika“, která je mimořádným příspěvkem k historii hospodářství v českých zemích, a dlouho očekávané knihy Petra Kožíška o unikátní automobilové sbírce NTM „Automobily v českých zemích.

Publikační činnost Národního technického muzea dokládá usilovné badatelské úsilí jeho zaměstnanců a současně prezentuje sbírky muzea z různých oborů v kontextu dobových souvislostí jinou než výstavní formou. Generální ředitel NTM Karel Ksandr věří, že knihy ,Fenomén Ringhoffer‘ a ,Automobily v českých zemích‘ i další vydané publikace NTM budou mít velký úspěch.

Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika. Editoři Miloš Hořejš, Milan Hlavačka
Obsáhlá kolektivní monografie shrnuje pohled předních odborníků na historii a činnost významné podnikatelské rodiny Ringhofferů, která spoluvytvářela nejen dějiny Prahy a českých zemí, ale i celé habsburské monarchie.

Rod ovlivnil nejen průmysl, ale i politiku, krajinu a umění své doby. Skoro 40 odborných příspěvků je v plné šíři věnováno původu a počátkům podnikání rodiny, výrobě železničních vagonů, pivovarskému podnikání i průnikům rodiny do automobilového průmyslu. Stranou nezůstala rodinná sídla v Praze a vliv smíchovského podniku na urbanismus města, ani sídla a majetek v ringhofferském dominiu Kamenice-Štiřín. Nalezneme zde i kapitoly o ekonomickém dobovém prostředí, konkurenci, sociálním programu pro zaměstnance a politických či vědeckých aktivitách členů rodiny.

Petr Kožíšek: Automobil v českých zemích. Projížďka českou historií v automobilech ze sbírek Národního technického muzea
Kniha je plodem více než dvacetileté práce kurátora NTM Petra Kožíška. Jedná se o obsáhlý katalog unikátní automobilové sbírky Národního technického muzea, která patří k nejkvalitnějším teritoriálním sbírkám tohoto oboru ve světě.

Chronologicky je zde představeno pět desítek nejhodnotnějších automobilů sbírky, které svými „profily“ vypovídají nejen o svém výrobci, vývoji a technickém a konstrukčním řešení, ale o celkovém historickém vývoji oboru na území českých zemí. Tyto automobily jsou díky své provozní historii výjimečnými svědky času. Kniha na 300 stranách přináší řadu nových informací, podrobností a dosud nepublikovaných dobových dokumentů a fotografií.

Od snů k realitě. František Běhounek (1898-1973), Let vzducholodi Italia. Editoři Ivana Lorencová a Michal Plavec
Kniha je první samostatnou publikací věnovanou významnému vědci, popularizátorovi vědy a techniky, polárníkovi a spisovateli Františku Běhounkovi. Jako kolektivní monografie přibližuje osobnost Františka Běhounka ze všech úhlů pohledu. Knihu sestavili editoři Ivana Lorencová, která je také autorkou studií o Běhounkově životě, vědecké kariéře a publikační činnosti, a Michal Plavec, jenž popsal přelet vzducholodi „Italia“ nad Moravou.

Kapitoly dalších autorů jsou věnovány např. pohledu italské historiografie a české společnosti k letu této vzducholodě, detektoru kosmického záření, který byl na palubě vzducholodi Italia a dochoval se ve sbírkách Národního technického muzea, či působení Františka Běhounka jako žáka Marie Curie-Skłodowské.

Arnošt Nezmeškal: Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte
Katalog výstavy, která si klade za cíl předvést historii slavné značky z jiného úhlu pohledu, než bylo dosud běžné. Ve výstavě se nachází na 150 předmětů, z nichž většina nebyla dosud vystavována. Jde především o prototypy cestovních motocyklů Jawa, silniční závodní speciály této značky, motocyklové motory a součásti.

Také přibližuje předměty připomínající známé motocyklové závodníky, kteří sedlali stroje Jawa. V katalogu výstavy jsou připomenuty významné osobnosti, které výrazně ovlivnily historii značky Jawa. Vedle zakladatele značky a jeho syna ruského inženýra Vsevoloda Grečenkova, profesora Karla Petera a anglického závodníka a konstruktéra George Williama Patcheta.

Další část publikace mapuje vystavené předměty. Vedle fotografií aktuálního stavu vystavených strojů je publikováno množství unikátních dobových snímků.

Michaela Hrubá a Tomáš Štanzel: Sláva amatérské fotografie. Organizovaná amatérská fotografie v letech 1889-1955
Katalog byl vydán k výstavě, která vzdává hold fotografům organizovaným v českých fotoamatérských klubech. Amatérské hnutí mělo od svého vzniku nemalý vliv na vývoj české fotografie, na její uplatnění, význam i formu. Práce amatérských fotografů měla často na svou dobu vynikající úroveň. Přesto drtivá většina autorů upadla v zapomnění a jejich fotografie jsou dnes z velké části ztraceny.

V katalogu čtenáři naleznou stručný přehled o vývoji a činnosti organizované amatérské fotografie v letech 1889 až 1955, fotografie Rudolfa Paďouka, Přemysla Koblice, Josefa Binka, Vladimíra Jindřicha Bufky, Zdeňka Čermáka, Jaroslava Feyfara, Karla Paspy, Jana Srpa a Karla Šmirouse. Velká část katalogu je věnována fotografickým přístrojům a technice používané fotoamatéry. Fotografie přístrojů jsou doplněné o texty vysvětlující základní druhy jejich konstrukcí a o vysvětlení podstaty základních typů fotografických procesů.

Technika v diktaturách. Editoři Jan Hosťák a Tomáš Konečný
Katalog byl vydán k výstavě zorganizované k 30. výročí sametové revoluce. Výstava návštěvníkům přibližuje atmosféru doby totalit – období nacistické okupace a komunistického režimu. Na výstavě je představeno přes 140 exponátů, většinou doposud nevystavovaných, které za sebou mají silný příběh.

■ Technika v diktaturách – Video zde

Stejně tak jako výstava je i katalog členěn tematicky a odbornou formou akcentuje vybraná témata, jakými jsou: Případ inženýra Formise, Rozhlas a jeho příjem v létech nesvobody, Oficiální hudební průmysl v první polovině 50. let 20. století, Útěky z Československa v letech 1948-1989 a Případ Stavinoha.

Neopomíjí ani Bydlení v diktatuře, Neuspokojená spotřeba – domácí spotřebiče nedostatkovým zbožím, Neoficiální československá rocková hudební scéna 70. a 80. let 20. století a Listopad 1989 v Národním technickém muzeu. Další část publikace mapuje vystavené předměty a přináší jejich základní technický popis.