Nedostatečné finanční ohodnocení volebních okrskových komisí je podle Svazu měst a obcí České republiky největším problémem při jejich obsazování. Výše odměny, která nedosahuje ani šedesáti korun za hodinu, dlouhodobě stagnuje a neodpovídá růstu mezd, nákladů a cen. Zájem o tuto práci tak nemají studenti ani lidé v produktivním věku. Svaz proto apeluje na odpovědná ministerstva, aby před blížícími se prezidentskými volbami urychleně řešila situaci novelizací vyhlášek, které upravují výši odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise.

„Na nízké odměny členů volebních komisí upozorňujeme příslušná ministerstva už řadu let. Dosud ale nedošlo z jejich strany k adekvátní reakci,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a upozorňuje: „U říjnových voleb do Poslanecké sněmovny ukázal přezkum Nejvyššího správního soudu, že volební komise při sčítání volebních lístků chybovaly. Špatné proškolení, jak se běžně uvádí, za to ale nemůže. Problém vidíme především ve výši odměny, která nedosahuje ani šedesáti korun za hodinu a neodpovídá tak realitě a odpovědnosti, kterou musí člen volební komise přijmout, a počtu hodin strávených ve volební místnosti.“

Místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek doplňuje: „Kvalita voleb odpovídá nákladům, které hradí ministerstvo financí. Náklady na výdaje uvedené v příslušné směrnici ministerstva už dávno neodpovídají potřebám obcí a volebních komisí. Přestože obce dotují část volebních nákladů ze svého, aby zajistily důstojný průběh voleb, do volebních komisí se nedaří zapojit veřejnost s odpovídajícím vzděláním. Z toho plynou i případné nedostatky při sčítání.“

Nároky členů okrskových volebních komisí upravují jednotlivé volební zákony. Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise stanovuje ministerstvo vnitra vyhláškou v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem financí. Dle prováděcích vyhlášek jednotlivých volebních zákonů náleží členovi okrskové volební komise 1 300 Kč, zapisovateli 1 500 Kč a předsedovi 1 600 Kč. Pokud se současně koná více voleb, zvyšuje se odměna o 400 Kč. V případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb dochází k navýšení o 200 Kč. Odměna podléhá dani z příjmu. Jedno kolo voleb jako takových trvá zpravidla čtrnáct hodin, což je doba, kdy mohou lidé házet volební lístky do urny. Dalších nejméně šest hodin zabere – v závislosti na velikosti města či obce – příprava voleb, vyhodnocování výsledků a následný úklid volebních místností.

„Odměny za dvě kola prezidentské volby jsou vzhledem k jejímu významu až směšné. Další prezidentské volby se konají už za necelý měsíc, nyní je proto ideální čas na změnu,“ uzavírá místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Že jsou odměny členům okrskových komisí nízké znepokojilo i MČ Praha 4, která se rozhodla motivovat účast příplatkem z vlastního rozpočtu. V případě konání 2. kola se odměna zvyšuje o částku 900 Kč pro člena komise a o 1200 Kč pro předsedu komise. V praxi to znamená, že člen komise obdrží za obě kola dohromady odměnu ve výši 2 200 Kč a předseda komise pak 2 800 Kč. Uváděné výše odměn jsou před zdaněním. Na dny volby dostávají členové komise v Praze 4 ještě i stravenky, uvádí web MČ Praha 4

Autorka: Štěpánka Filipová, SMOCR