☀ Přenosy realizuje MČ Praha 7

4. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se konalo v pondělí dne 13. května 2019 od 17:05 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

Na programu byly projednány následující body:

■ Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
■ Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu
2. Volba návrhového výboru
3. NÁVRH na vyhodnocení akčního plánu za rok 2018
4. NÁVRH na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7
5. NÁVRH na volbu tajemnice Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022
6. NÁVRH na vyjádření MČ Praha 7 z titulu spoluvlastníka domu U Studánky 10/587 k nově učiněnému návrhu druhého spoluvlastníka na odkoupení podílu MČ Praha 7
7. NÁVRH na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 7“
8. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4 zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019
9. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7
10. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7
11. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti 7U s.r.o. za rok 2018 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti
12. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3.a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019
13. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019
14. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019
15. Dopisy, adresované Z MČ P7
16. Různé
17. Závěr