Ekocentrum Koniklec každý rok nabízí školám dlouhodobý projekt Město do kapsy ve kterém žáci zkoumají svou čvrť. Letos se do něj zapojila i škola na Praze 7.

V rámci projektu Mikroklima okolí školy zažijí žáci netradiční výuku mimo školní lavice. Zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně a získají znalosti o životním prostředí ve svém okolí.

Na Praze 7 se do projektu zapojila základní škola Korunovační se žáky montessori tříd druhého a třetího ročníku pod vedením paní učitelek Barbory Černé Ivy Schmittové, žáky šestých tříd a školní družinou pod vedením paní učitelky Dagmar Mikešové za podpory pana ředitele Tomáše Komrsky.

Škola se do projektu zapojila v říjnu 2018. Nyní má dokončený úvod projektu a uzavřený první tematický okruh „Ovzduší“, ve kterém se zaměřili na zkoumání prašnosti vzduchu a dopravy v okolí školy a dále pokračuje tématem Vody a Zeleně.

Žáci nyní vědí jak škodlivý pro lidský organismus je polétavý prach, zda je výhodnějšívětrat ve škole okny ze západní strany od ulice Korunovační či z východní vnitřní strany. Také zjistili, kolik aut jim projede pod okny. Tipnete si kolik jich projede jedním směrem ráno během 30 min? a) 80 b)120 c) 200 d) 280

Výsledky měření můžete najít na stránkách projektu zde

Autorka: Dalia Peterová, koordinátorka projektu