Záznam jednání 2. řádného zastupitelstva městské části Praha 7 které se uskutečnilo 5. března 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti.

Projednány byly následující body:
• Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1

• Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky
občanů 2

1. Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového výboru

3. NÁVRH na souhlas z titulu vlastníka objektu s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory a s případnou realizací projektu s názvem „Modernizace odborných učeben ZŠ Stross II“ Základní školy Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 se sídlem Strossmayerovo náměstí 990/4, 170 00 Praha 7, IČO: 613 89 838

4. NÁVRH na souhlas z titulu vlastníka objektu s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory a s případnou realizací projektu s názvem „Modernizace odborných učeben na TGM“ Základní školy T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 se sídlem Ortenovo náměstí 1275/34, 170 00 Praha 7, IČO: 629 31 016

5. NÁVRH na souhlas z titulu vlastníka objektu s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory a s případnou realizací projektu s názvem „Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven“ Mateřské školy U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a se sídlem Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7 – pracoviště Ortenovo nám. 37/1505, Praha 7, IČO: 659 93 896

6. NÁVRH na souhlas z titulu vlastníka objektu s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory a s případnou realizací projektu s názvem „Modernizace multimediální odborné učebny na ZŠ Korunovační“ Základní školy Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační ul. 8/164, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, IČO: 613 89 820

7. NÁVRH na souhlas z titulu vlastníka objektu s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory a s případnou realizací projektu s názvem „Vybudování multifunkční učebny pro rozvoj kompetencí žáků“ Základní školy a Mateřské školy Praha 7, Tusarova 21 se sídlem Tusarova 790/21, 170 00 Praha 7, IČO: 629 30 991

8. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce března 2018 (RO 5/2018) v celkovém objemu 350 000,- Kč (rozp. 350,0 tis. Kč) – úprava rozpočtu ORJ 631, KST a založení nové ORJ 431, KST za účelem poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků školským příspěvkovým organizacím (Základním školám) v rámci Participativního rozpočtu MČ Praha 7

9. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce března 2018 (RO 2/2018) v celkovém objemu 282 293,- Kč, (rozpočtově 282,3 tis. Kč) – úprava rozpočtu ORJ 913. OIT, za účelem zařazení nové investiční akce: „Hybridní pošta“ s označením ORG: 526018

10. NÁVRH na uzavření dohody o vypořádání vzájemných pohledávek mezi MČ Praha 7 a společnosti Max Dallen s.r.o

11. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2017 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

12. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

13. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

14. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

15. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

16. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání MČ Praha 7
v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2018

17. Dopisy, adresované Z MČ P7

18. Různé

19. Závěr