Záznam 7. jednání zastupitelstva MČ Praha 7, které se konalo 4. 9. 2017

● Na programu byly projednány tyto body