Pokud chcete shlédnout pouze záznam vypjaté diskuse o parkování v závěru jednání, přesuňte se na konec stránky

Na programu byly projednávané následující body:

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1. Zahájení a schválení programu

2. Volba návrhového a volebního výboru Z MČ P7

3. NÁVRH k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7

4. NÁVRH k poskytnutí 8 kusů benzínových elektrocentrál HGG 8000X formou daru jako humanitární pomoc ukrajinskému městu Chust

5. NÁVRH k prominutí a odpisu pohledávek včetně vyúčtování služeb – byty neužívané, byty zemřelých, nebytové prostory neužívané

6. NÁVRH k zařazení nové investiční akce do upraveného rozpočtu výdajů ORJ 0227, ORVP – včetně realizace příslušného rozpočtového opatření měsíce března 2023 – a to v celkovém objemu finančních prostředků 250 000,00,- Kč (rozpočtově 250,0 tis. Kč)

7. NÁVRH k převedení 8 ks sloupů veřejného osvětlení do majetku Hlavního města Prahy

8. NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociální a zdravotní dle žádostí podaných v lednu 2023

9. INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny-Zátory

10. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva v roce 2023

11. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2023

12. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

13. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

14. Dopisy, adresované Z MČ P7

15. Různé

16. Závěr

Záznam vypjaté diskuse o parkování v závěru 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 6.03.2023

Přenosy realizuje MČ Praha 7