Podstatným nástrojem obrany proti suchu posledních let jsou tzv. adaptační opatření obsažená v Klimatickém plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Jedním z těch aktuálních je i vybudování nové vodní nádrže, která byla umístěna v Letenských sadech.

Budovaná nádrž je napájena z Vltavy

Nádrž vznikla na ploše o rozloze téměř 7 000 metrů čtverečních u Hanavského pavilonu směrem ke Stalinovi. Nádrž je hluboká dva metry s objemem vody přibližně 13 500 m². Voda, která ji napájí, povede jednou z šachet Rudolfovy štoly, která byla vybudována v 16. století. Dole u Vltavy je čerpadlo, voda pak teče samospádem potrubím v šachtě a bude využita i na závlahy trávníků.

rybník v Letenských sadech


Podívejte se jak výstavba nádrže probíhala a k čemu má sloužit


Přípravné práce začaly už na podzim 2020, ale až letos se tempo zrychlilo. Při našem natáčení v letošním září, bagry ještě dokončovaly hloubení. Pracovní čety pracovaly na zatěsnění a výstavbě kamenných hrází, aby voda neprosakovala do okolního terénu. Vytěženo zde bylo přes 20 tisíc kubíků země. Praha za dílo zaplatila 39 milionů korun.

Vedoucí oddělení péče o zeleň pražského magistrátu Dan Frantík informoval, že kolem díla probíhají ještě terénní úpravy, osetí trávníku a úklid staveniště. Kolem nádrže budou i fontány napájené vodou z přilehlé nádrže. Dokončení prací je plánováno do poloviny prosince tohoto roku.

Vodní nádrž v Letenských sadech
● Kolem nádrže budou i fontány. Vizualizace MHMP

Podobně funguje třeba i Park Stromovka

Praha se nejen tímto projektem snaží bránit zemědělskému suchu – stavu, kdy půda dlouhodobě nedisponuje dostatkem vláhy pro růst plodin. Jeho míra je vypočítávána jako poměr aktuální zásoby vody a průměrné zásoby pro dané období v letech 1961 až 2010 v půdě do hloubky jednoho metru.

Foto: Ari Lieberman