Botanická zahrada hl. m. Prahy si i pro letošní rok připravila vzdělávací program pro aktivní seniory pod názvem Blahodárná zahrada. Součástí je projekt mezigeneračních setkávání, která si senioři mohou užít společně se svými vnoučaty. Program obsahuje workshopy, komentované prohlídky nebo zkoumání v laboratoři.

Aktivity jsou vedené zkušenými lektory a představí různé části botanické zahrady. Programy pro seniory začínají v květnu a konají se až do října. Projekt Blahodárná zahrada – zahrada pro aktivní seniory je realizován za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a generálního partnera, značky Hyundai.

„Důležitým úkolem botanické zahrady je vedle představení vzácných a zajímavých rostlin z celého světa, sbírkotvorné činnosti a ochrany rostlinného bohatství a přírody vůbec také vzdělávání. Kromě vzdělávání mladších generací se snažíme zaujmout i seniory, a nabízíme jim příjemný prostor pro aktivní trávení volného času. Programy, kterých se účastní společně se svými vnoučaty, jsou velmi oblíbené,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„Osobně si myslím, že je důležité nabídnout seniorům prostor a program pro aktivní trávení volného času, a pokud je to venku a v přírodě, je to ještě příjemnější. Věřím, že podobné aktivity budeme společně s Botanickou zahradou hl. m. Prahy ještě dále rozšiřovat,“ dodává Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy.


Vydejte se do skleníku Fata Morgana za křehkou motýlí krásou


Zahradníkem na zkoušku od jara do podzimu

Návštěvníci z řad seniorů, kteří nemají vlastní zahradu, ale přece jenom by se rádi pěstování věnovali, si mohou vyzkoušet zahradnické práce přímo v záhonech botanické zahrady. Pro tyto účely je určena část Zahrada mEDU. Senioři se přímo podílí na podobě a údržbě této části zahrady.

Připravena je řada workshopů na téma pěstování bylinek nebo vytvoření minizahrádek v recyklovaných nádobách. Jinou možností, jak poznávat botanickou zahradu, jsou komentované prohlídky pro seniory, v rámci nichž se představí nejkrásnější místa venkovní expozice i skleníku Fata Morgana a účastníci nahlédnou i do expozice výroby vína a do vinného sklepa:

  • 23. května – Motýli
  • 20. června – Bonsaje a Japonská zahrada
  • 18. července – Léčivé rostliny
  • 22. srpna – Fata Morgana
  • 19. září – Užitkové plodiny z Nového světa
  • 17. října – Expozice výroby vína

Babi, dědo, pojďte se mnou do zahrady

Mezigenerační setkávání, která se konají v květnu a v červnu, jsou určena pro děti ve věku od 7 do 12 let a jejich prarodiče. Jejich cílem je předávání zkušeností, objevování a sdílení nových informací a nápadů. Každé z témat využívá jiného potenciálu, který botanická zahrada návštěvníkům v daném období nabízí.

Během programů se účastníci dostanou do různých částí zahrady a vyzkouší si činnosti od zahradnických přes rukodělné až po výzkumné metody a práci s mikroskopem. Kapacita workshopu, který se koná vždy v úterý od 16 hodin, je 8 dětí a doprovod. Na účastníky čekají tato témata:

  • 9. května – Co se skrývá pod lupou aneb kdo to žije v záhoně
  • 16. května – Motýlí mikrokosmos
  • 6. června – Okénko do světa včel a jiných opylovačů
  • 13. června – Hmyzí hotel do každé zahrady

Na všechny typy programů a komentované prohlídky je nutná rezervace. Programy pro seniory jsou zdarma a zájemci vždy zaplatí pouze standardní vstupné do botanické zahrady, které pro seniory nad 60 let činí 95 Kč a vstupné pro děti od 3 do 15 let je 120 Kč. Více informací k těmto programům lze nalézt na webu botanické zahrady

Autorka: Darina Miklovičová