Pražští zastupitelé schválili na svém jednání 21.3.2024 vypsání zakázky, která má kompletně dokončit rekonstrukce Šlechtovy restaurace tak, aby mohla být uvedena do plného provozu. Rekonstrukce vyjde předběžně na téměř 200 milionů korun.

Hlavní město vypíše tendr na stavebníka, který se postará o vznik tří gastroprovozů a opravu kolonády, altánu a svahu nad restaurací. Nedokončené prostory budou doplněny příčkami, vybudován bude výtah a rozvody inženýrských sítí.

Skončí rozsáhlé dokončovací práce do roku 2026?

Město plánuje využít na letošní rok 10 milionů korun, na příští rok 105 milionů a v roce 2026 zbývajících 85 milionů korun. Přesné vyčíslení těchto prací bude možné až po realizaci ostatních objektů na pozemku a dopracování projektu pro zohlednění jejich skutečného provedení.

Historický objekt má 18 místností, které jsou ve stavu hrubé stavby, stejně jako přístavba. V plánované dokončovací fázi vzniknou restaurace, cukrárna, zahradní restaurace, kolonáda, altán a nová WC. Plánuje se i sanace svahu nad budovou. Uvnitř nedokončených částí budou dělníci pracovat na příčkách, rozvodech vody a elektřiny, výtahu a dokončení povrchů.

Opravy budou zahrnovat i úpravu ležatých rozvodů kanalizace, měření a
regulace, chlazení, topení (kotelna byla vybudovaná již v rámci první části), instalace chladících jednotek a jednotek VZT, rozvaděčů. Instalace koncových prvků a sanitárních zařízení.

Bude doplněno vybavení gastra a dopracování povrchů protihlukovou zástěnu na střeše přístavby, ocelové vyrovnávací schody a rampa na zásobovacím dvoře. U budovy dodělány sadové úpravy.


Zmizí Šlechtova restaurace jako „zimák“?
Opravy Šlechtovy restaurace skončí příští rok?
Oprava Šlechtovy restaurace je odložena


Nové sadové úpravy v okolí

Po dokončení prací se město plánuje věnovat opravě zahrady Kaštanka vedle budovy, kde se vysadí 25 kaštanů a postaví plot.

Z celkové částky na dokončení oprav přes 175 milionů korun půjde na samotnou rekonstrukci, 19 milionů na opravu Kaštanky a 5 milionů na další nezbytné práce.

Historie budovy

Šlechtova restaurace, památkově chráněná budova z 17. století, sloužila jako barokní letohrádek. Restaurace zde fungovala od 19. století a nese jméno po Antonínu Šlechtovi, který ji provozoval až do druhé světové války. Poté byla budova znárodněna a v 60. letech zrušena kvůli havarijnímu stavu. Po požárech v letech 1978 a 1980 a povodních v roce 2002 je nyní plánována její kompletní rekonstrukce.

Ari Lieberman