Při příležitosti 90. výročí představení prvního aerodynamického automobilu na světě Tatra 77, představuje Národní technické muzeum (NTM) restaurovaný černý vůz Tatra 77a z roku 1937. Automobil, který je národní kulturní památkou jako součást souboru pěti automobilů NW a Tatra ze sbírky NTM, bude vystaven v nové expozici v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy.

Osobní vůz Tatra 77a, výrobní číslo 35690 s karoserií č. 7735 a motorem s výrobním číslem 201712, si pořídil v roce 1937 českoněmecký podnikatel Evžen Porák, majitel papíren Vltavský mlýn v Loučovicích na Šumavě. V padesátých a šedesátých letech dvacátého století vůz změnil několik soukromých majitelů a v roce 1974 se v celkově špatném stavu stal součástí sbírek Národního technického muzea. V muzejním depozitáři pak vůz čekal na své znovuvzkříšení téměř padesát let.

První představení vozu

Automobil Tatra 77, jehož duchovními otci byli šéfkonstruktér Hans Ledwinka a inženýr Erich Übelacker, byl poprvé představen novinářům 5. března 1934 v Praze. Bylo to krátce před prezentací prvních dvou prototypů na vídeňském veletrhu a zejména na autosalonu v Berlíně. Renomované kvality tohoto vozu, označovaného za první sériově vyráběný automobil s aerodynamickou karoserií, netřeba zdůrazňovat.

Jisté však je, že tento výrobek z Kopřivnice upoutal pozornost nejen pro svou rychlost a cestovní komfort, ale především pro své konceptuálně navržené tvary s nízkým aerodynamickým odporem, které jsou stále vysoce ceněny.

„Jsem velmi potěšen, že Národní technické muzeum dokončilo náročnou restauraci vzácného vozu Tatra 77a z roku 1937 ze své sbírky,“ uvedl při představení vzácného exponátu generální ředitel NTM Karel Ksandr.

Národní kulturní památka

Zrestaurovaný cenný automobil se stal od 1. ledna 2006 součástí souboru pěti nejvýznamnějších osobních automobilů z kopřivnické továrny, které byly zapsány jako národní kulturní památky. Do tohoto souboru byly zařazeny vozy, které jsou významnými technickými památkami a dokumentují vývoj automobilového designu a technického zdokonalování značky a jsou spojeny s historickými událostmi.


Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda osiřela
● Jedinečný císařský vagon Františka Jozefa I. v NTM
Škoda Auto věnovala Národnímu technickému muzeu vzácný vůz


Jsou to tyto vozy: první vyrobený automobil NW Präsident, vůz Tatra 80 prezidenta T. G. Masaryka, Tatra 11, Tatra 87 cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Ministr kultury Martin Baxa zdůraznil, že tyto vozy jsou vrcholem muzejní expozice a nyní může být veřejnosti představena i právě zrestaurovaná Tatra 77a.

Na rekonstrukci Tatry 77a přispěla i EU

Restaurování tohoto skvostu si vyžádalo značné práce a umu, aby byla Tatra opět takovým skvostem jako v roce 1937, kdy byla vyrobena. Finančně se na tomto nákladném díle vzkříšení podílela i Evropská unie.

Národní technické muzeum s pomocí evropských prostředků z IROP 2014+ již úspěšně dokončilo pět projektů v celkovém objemu přes 254 milionů Kč. V případě projektu restaurování této Tatry 77a šlo o podporu ve výši 5,4 milionů korun, což odpovídá 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

„Na zpřístupnění a zabezpečení sbírkových fondů, restaurování muzejních sbírkových předmětů a další aktivity muzeí už IROP poskytl přes 3,5 miliardy korun. Od roku 2014 tak v této oblasti v Česku podpořil 81 projektů. V aktuálním období IROP 2021+ jsou v programu na oblast muzeí vyhrazeny 2,2 miliardy korun,“ doplnil Karel Manoch, ředitel odboru centrální administrace Centra pro regionální rozvoj České republiky, které projekty IROP administruje.

Autor: Bc. Jan Duda a redakce
Foto: Ari Lieberman