Od pondělí 18. března 2024 začnou rekonstrukční práce na vodovodním řadu a plynovodu v okolí Letenského náměstí, což povede k omezení dopravy a parkování. Dopravní obtíže budou trvat až do května. Další dopravní komplikace lze také očekávat při rekonstrukcích vodovodů na Dukelských hrdinů x Veletržní, Veletržní x Veverkova a Veletržní x Bubenská. Přesné termíny budou známé až po dokončení úprav ulice Bubenská, kterou realizuje Správa železnic.

Korunovační ulice

Zahájení prací na rekonstrukci vodovodu je plánováno od 18. března 2024, začínající postupně od ulice Milady Horákové.

V první fázi povolil Magistrát hl. m. Prahy uzavření ulice Korunovační pro automobilovou dopravu směrem na Prahu 6 od ulice Milady Horákové až po ulici Sládkova. Kolem konce dubna se uzávěra přesune až k ulici Jana Zajíce. Práce zde budou pokračovat přibližně do poloviny května.

Průjezd směrem na Letenské náměstí

Bude zachován po celou dobu. Práce se také budou provádět v dotčených křižovatkách s částečným přesahem do ulic Na Výšinách, Sládkova a Jana Zajíce.

Objízdná trasa směrem na Prahu 6 povede přes ulice Milady Horákové a Svatovítská.

Letos také proběhne rekonstrukce vodovodu ve zbývajícím úseku ulice Korunovační až k ulici Nad Královskou oborou. Další harmonogram prací bude ještě stanoven.

Důvodem rekonstrukce je vysoký věk vodovodních řadů, které byly postaveny v letech 1940 až 1975. Obnovení zajišťuje bezproblémové dodávky pitné vody pro místní obyvatele po několik dalších desetiletí.

V případě dotazů či připomínek můžete kontaktovat Pražskou vodohospodářskou společnost na www.pvs.cz/kontakty, kde najdete další informace o rekonstrukci vodovodů.

Rekonstrukce plynovodu v ulici Nad Štolou

Práce jsou naplánovány od 18. března 2024 do druhé poloviny května tohoto roku. V několika etapách budou prováděny v celé ulici Nad Štolou s částečným přesahem do ulic Letohradská, Dobrovského, Jirečkova a Milady Horákové.

Nezbytná opatření spočívají především v lokálních uzavřeních silnic, chodníků a parkovacích míst. Během prací budou dočasně uzavřeny průjezdy mezi ulicí Nad Štolou a ulicemi Jirečkova a Dobrovského. Přístup do obou ulic bude zajištěn z ulice Ovenecká.

Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Pro případné dotazy či připomínky můžete využít kontaktní centrum Pražské plynárenské distribuce na www.ppdistribuce.cz.

Náhradní parkování nebude zajištěno

Správce sítí ani realizátoři prací nezajišťují náhradní parkovací místa.

● V době od 17:00 do 8:00 mají rezidenti Prahy 7 možnost zdarma parkovat před Výstavištěm Praha.

● Majitelé automobilů, kteří potřebují parkovat mimo výše uvedené parkoviště, se mohou obrátit na garáže TSK pod Letenskou plání, kde platí od 19:00 do 8:00 hodin 50 Kč a poté 40 Kč za každou započatou hodinu parkování.

● Parkovné pro rezidenty Prahy 7 v Centru Stromovka je pouze na základě předem uzavřené dohody o parkování, za noční parkování od 18:00 – do 9:00 zaplatí 97 Kč náledovně:

  • 30 Kč v čase 18.00–19.00
  • 30 Kč v čase 19.00–20.00
  • 27 Kč v čase 20.00–8.00
  • 10 Kč v čase 8.00–9.00