Magistrát hlavního města Prahy připravuje změnu výše parkovného pro rezidenty. Mluví se o úpravě ceny z 1 200 na 2 400 korun ročně s tím, že městské části budou mít možnost tuto částku dále navýšit.

Praha 7 chce nechat o této otázce rozhodnout občany. Hlasování o parkování se na Sedmičce uskuteční společně s volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.

Občané mají rozhodovat o cenách a využití peněz

Občané budou rozhodovat o tom, zda a o kolik cenu parkovného chtějí navýšit, i o tom, jestli má městská část takto získané finanční prostředky využít jako motivační příspěvek na jiný způsob mobility pro ty, kteří v zónách nebudou parkovat.

V pondělí 9. dubna 2024 proběhla na radnici Prahy 7 první z plánovaných debat o parkování. Sedmá městská část s občany probírala, jak dál postupovat při řešení této komplikované problematiky.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský uvedl, že proběhla debata s občany o tom, jak k parkování v Praze 7 dále přistoupit. Zda cenu parkování upravit podle dostupných dat a podle výsledků průzkumu tak, aby parkujících ubylo. A parkovací místa byla dostupnější, anebo ponechat současný model a mít levná parkovací místa v ulicích, o která však soupeří a bude soupeřit stále více a více lidí.

Finanční motivace pro domácnosti bez aut?

Vedení MČ Praha 7 je podle starosty přesvědčeno, že pokud má o této věci někdo rozhodnout, musejí to být občané. A občané také rozhodnou, jestli chtějí, aby existovala sociology doporučená finanční motivace pro ty domácnosti, které parkovací oprávnění nemají.

Úprava cen parkovného se nemá týkat seniorských, ZTP a pečovatelských parkovacích oprávnění. Případné finanční kompenzace naopak zahrnují i tyto skupiny.

Podle místostarosty pro dopravu Pavela Zelenky počet parkovacích míst v ulicích je omezený a již došlo k naplnění jejich kapacity. Před domy, v nichž je dvacet bytů a patnáct aut, je pět až deset míst k parkování. Více aut tam se tam zkrátka nevejde, doplnil Zelenka.

Systém tak nefunguje a občané jen obtížně hledají, kde své auto nechat. V současnosti máme v Praze 7 do parkovací zóny přihlášeno o cca 3 300 aut více, než je parkovacích míst.

Radnice další parkovací místa zajistit nemůže

Vedení radnice neshledává řešení této situace překreslením čar v ulicích, protože se již parkuje prakticky všude, kde lze, ani výstavba parkovišť a garáží. Městská část nemá ani volné pozemky, ani finance na nezbytné miliardové investice. Řešením by nebylo ani další zpřísnění zóny, protože víc než 90 % parkovací kapacity slouží výhradně rezidentům.

Na druhou stranu však i tam, kde je situace nejhorší, dlouhodobě parkuje řada aut, která by zde nutně stát nemusela – vozidla, která jsou na hranici pojízdnosti, či vozy, které lidé používají jen jednou za delší dobu. Vzhledem k dosavadnímu nárůstu počtu parkovacích oprávnění je třeba do dalších let počítat také s auty, která si lidé teprve pořídí, protože parkování skoro nic nestojí.

„Úprava parkovného směrem nahoru by měla majitele často nepoužívaných aut přimět, aby se zamysleli kupříkladu nad tím, zda se konečně toho vraku, kterým stejně téměř nejezdí, nezbaví, či zda neuvolní místo pro ty, kdo skutečně potřebují často jezdit a parkovat. Otázka však zní, bude to doopravdy fungovat? A při jakých částkách parkovného? Chceme, aby takové opatření mělo skutečně šanci přinést uvolnění parkovacích míst v ulicích a nešlo jen o zbytečné tahání peněz z kapes občanů,“ doplnil Pavel Zelenka.

Průzkum o parkování v Praze 7

Aby měli občané možnost adekvátně rozhodnout, potřebují fakta. Proto městská část koncem minulého roku zadala nezávislý výzkum, ve kterém odpovědělo 2 500 obyvatel Prahy 7. Jaké jsou výsledky?

1. Citlivost na výši parkovného skutečně existuje. Je zde velká skupina lidí, kteří jednoznačně prohlásili, že by v případě vyššího parkovného místo pro parkování uvolnili.

2. Magistrát zvažuje zvýšení ročního parkovného z 1 200 Kč na 2 400 Kč. Tedy z 3,30 na 6,60 korun denně. To se ale podle výsledků průzkumu v ulicích prakticky neprojeví – jen málokoho to přiměje zrušit své parkovací oprávnění. V této situaci by se tak rozhodlo jen 15 % dotázaných. Ve skutečnosti to podle zahraničních zkušeností bude řádově ještě méně.

3. Proto průzkum pracoval i s dalšími částkami, aby ověřil, při jaké cenové hladině by respondenti parkovací místa uvolnili. Z dat vyplývá, že průkazný úbytek parkujících lze očekávat při částkách od 6 000 korun za rok a výše. Stále však je třeba mít na paměti, že průzkum se ptal hypoteticky, v praxi se mohou občané zachovat jinak a auto v zóně i při vyšších cenách ponechat.

„Při řešení otázky parkování nám nejde o to, získat další peníze do rozpočtu. Pokud si dodatečné navýšení parkovného občané odhlasují, chceme je nechat rozhodnout také o tom, zda vybrané prostředky použijeme jako další motivaci pro domácnosti, které si parkovací oprávnění nepořídí a nebudou tak zabírat parkovací místo ostatním,“ řekl Jan Čižinský.

„V průzkumu 47 % respondentů uvedlo, že v případě MHD zdarma omezí používání auta. To nás vede k myšlence, že by příspěvek na Lítačku či pro seniory na Taxík Maxík mohl občany v kombinaci s navýšením parkovného přece jen motivovat, aby neparkovali před domem či se auta zbavili úplně. Podle hrubých propočtů by se mohlo jednat o částku 1 500 až 2 000 Kč ročně, maximálně do výše odhlasovaného ročního parkování pro rezidenty. Roli by hrálo i to, kolik lidí by ve skutečnosti o příspěvek požádalo,“ vysvětlil Pavel Zelenka.

Hlasování v červnu

Hlasování o parkování proběhne v Praze 7 společně s volbami do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024.*

Podle současné pracovní verze se Praha 7 bude občanů ptát na následující tři otázky:

1. Dodatečné zvýšení ceny ročního parkovného nad úroveň navrhovanou magistrátem hlavního města Prahy může v ulicích v Praze 7 podle průzkumu veřejného mínění vést k uvolnění parkovacích míst. Souhlasíte s tím, aby městská část požádala hlavní město Prahu o zvýšení ceny ročního rezidenčního parkovného (s výjimkou seniorského, ZTP a pečovatelského oprávnění) nad rámec magistrátem stanovené minimální ceny?

o ANO

o NE

2. Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 7 rozdělovala zpětně každý rok finance, které získá z takového dodatečného navýšení parkovného, mezi občany Prahy 7, kteří žijí v domácnosti v Praze 7, která v zóně placeného stání na území Prahy 7 neměla v daném roce registrovaný automobil, a poskytla jim tak kompenzaci na jiný způsob mobility a motivovala je neparkovat v zóně placeného stání?

o ANO

o NE

3. Čím bude úprava ceny parkovného vyšší, tím bude vyšší pravděpodobnost, že se parkovací místa v ulicích uvolní. Pokud souhlasíte s dodatečným navýšením, vyberte celkovou částku ročního rezidenčního parkovného.

o 7 200 Kč

o 8 400 Kč

o 9 600 Kč

Občané, kteří si přejí, aby se pokud možno nic neměnilo, odpovědí na první otázku NE. Ti, kteří změnu chtějí, pak mohou v odpovědích vyjádřit své preference, jak by měla vypadat.

Celý systém by platil po dobu tří let, kdy by radnice sledovala, jak se změny osvědčí v praxi, a následně by občané v roce 2028 vyjádřili názor, jak pokračovat.

* Nejedná se o místní referendum. V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce, kdežto ve věcech zón placeného stání v Praze rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy a městské části mohou pouze podávat své podněty či návrhy.

Autor: Martin Vokuš a redakce