Na začátku června přijal starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní Hana Třeštíková i Lenka Burgerová skupinu izraelských studentů, účastníků programu „Young Ambassadors“. Program si klade za cíl nejen vzdělávat, ale také vychovávat mladé lidi, studenty vyšších ročníků středních škol, a vést je k důležitým hodnotám: společenské zodpovědnosti, pracovitosti, nezištnosti, soucitu, empatii, porozumění a toleranci.

Součástí programu „Young Ambassadors“ byl také pětidenní výlet do zahraničí, tentokrát do Prahy.

Na setkání se starostou se studenti zajímali o široké spektrum otázek spojených s vedením radnice a rozvojem Prahy 7.

Velvyslanectví státu Izrael informovalo organizátory příprav o různých formách česko-izraelské spolupráce a v této souvislosti také o festivalu Dny Jeruzaléma v Praze.

Festival, který si klade podobné cíle, jako program „Young Ambassadors“ , se letos konal na území Prahy 7, ve Stromovce.

V rámci svých dobrovolnických aktivit vyjádřili studenti poděkování za poskytnutí prostoru pro festival a pomohli s úklidem parku.

Během svého pobytu v ČR navštivil mnohé památky, Ministerstvo zahraničí, Parlament a setkali se s mnoha zajímavými osobnostmi. Včetně starosty Prahy 7 a jeho týmu.