V rozporu se sliby minulého vedení radnice Prahy 7, že Letenská vodárenská věž po rekonstrukcích bude nadále sloužit jako klubovny dětí, původní projekt spíš počítal s kancelářemi. Po revizi současným vedením radnice však bude projekt přepracován tak, aby vyhovoval požadavkům pro navrácení této unikátní historické stavby dětem.


V rozporu se sliby minulého vedení radnice Prahy 7, že Letenská vodárenská věž po rekonstrukcích bude nadále sloužit jako klubovny dětí, původní projekt spíš počítal s kancelářemi.

Po revizi současným vedením radnice však bude projekt přepracován tak, aby vyhovoval požadavkům pro navrácení této unikátní historické stavby dětem.

Celou problematiku popisuje v přiloženém videu Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová PhD., radní pro rozvoj MČ Praha 7.

Historie
Letenská vodárenská věž nebo také Letenská vodárna je 26 metrů vysoká pětipodlažní vodárenská stavba postavená v novorenesančním slohu, která se nachází v Praze-Bubenči na Letné nedaleko od fotbalového stadionu Sparty Praha na adrese Korunovační 1000/3, Na výšinách 1000/1. Stavba pochází z roku 1887 až 1888 a byla vybudována podle návrhu architekta Jindřicha Fialky. Stanová střecha oplývá vikýři, na špičce střechy je v nástavbě umístěn hodinový stroj. V posledním patře se nachází vnější ochoz umístěný na krakorcích.

Věž s přilehlou vodárnou původně zásobovala vodou část Holešovic a Bubenče. Svému účelu přestala sloužit již v roce 1913 a posléze byla přestavěna na bytový objekt s tím, že přilehlá strojovna, vodojem a další provozní budovy byly zbourány. K celkové demolici někdejších budov vodárny kromě věže samotné došlo až v 80. letech 20. století poté co byly ponechány bez patřičné péče. Na jejich místě byl vystavěn dům mládeže a mateřská školka.