Studenti 2.ročníku VOŠ obor Cestovní ruch zvou zájemce z řad široké veřejnosti na cestopisné přednášky, poznávací zájezd, seznámení s naší tradicí a procházky do historie naší metropole. Pokud není uvedeno jinak je účast na akcích zdarma.

Ilustrační foto: Ari Lieberman, seniorclub.cz

Studenti 2.ročníku VOŠ obor Cestovní ruch zvou zájemce z řad široké veřejnosti na cestopisné přednášky, poznávací zájezd, seznámení s naší tradicí a procházky do historie naší metropole. Pokud není uvedeno jinak je účast na akcích zdarma.

Akce únor 2019

● 11.02. To nejkrásnější ze Švýcarska a Španělska
16.00 přednáška s prezentací a kvízem.
Zveme vás na poznání nejkrásnějších míst ve Švýcarské konfederaci a Španělsku dle odborníků UNESCA.
■ Místo konání: Domus Vitae, Královská obora 74, Praha 7, bývalý drážní domek ve Stromovce

● 25.02. Portugalsko a Andorra bez cestovky
16.00 přednáška s prezentací a kvízem.
Přijďte se seznámit s vinařskou oblastí portského vína a dovědět se zajímavosti o Portugalsku a knížectví Andorra, horskou kráskou Pyrenejí.
■ Místo konání: Domus Vitae, Královská obora 74, Praha 7, bývalý drážní domek ve Stromovce

● 26.02. Naše zvyky a tradice na seznamu UNESCO
15.30 virtuální poznávání zemí, měst a vesnic.
Přijďte se dovědět, které naše lidové tradice máme již na listině UNESCO a o které ještě žádáme. Naše země je zastoupena třemi samostatnými zápisy a třemi záznamy, které má s dalšími zeměmi. Účastníky pozveme na zájezd za jednou z našich tradic.
■ Místo konání Kulturně komunitní centrum, Přístavní 24, Praha 7

● 27.02. Korunovační cesta
15:00 komentovaná procházka
Sejdeme se v 15.00 na nám. Republiky před Prašnou bránou. Vydáte-li se s námi, tak se dozvíte mnohé zajímavosti, které zůstávají utajeny z časových důvodů. Poznávání začneme Královským dvorem a budeme pokračovat Celetnou ulicí, kde se zmíníme o 21 unikátních domech s jejich významem, historií i magií. Dojdeme ke kostelu Panny Marie před Týnem na místo, kde král obdržel od Karlovy Univerzity slib věrnosti. Zde ukončíme 1.část procházky.
Pokračovat budeme 6.3.2018.
■ Místo konání: Prašná brána, nám. Republiky

Akce březen 2019

● 02.03. Masopust UNESCO ve Vortové
Jeďte s námi do Vortové zažít opravdový masopustní průvod a ne nějakou napodobeninu. Oslava masopustu ve Vortové je na seznamu UNESCO a začíná v 8.00. Obchůzka masek má přísná pravidla, která se zde dodržují od počátku 19. století jako i fakt, že se strojí do masek výhradně muži, a to i do masky zvané žena. Jen zde získáte nejautentičtější představu o obcházení masopustního průvodu maškar, kterému se říká „vostatky“.
■ Sraz v 6.00 hod. Odjezd: ze zastávky noční linky busu 905 Vltavská
Cena symbolická: 50,-Kč

● 05.03. Fakta a zajímavosti o Itálii
15.30 virtuální poznávání zemí, měst a vesnic
Itálii navštíví každoročně více než 50 milionů turistů ročně. Cestovní ruch má pro italské hospodářství zásadní význam, tvoří celkem 63 % HDP. Přijďte se dozvědět, proč tomu tak je a dovíte se mnoho zajímavostí o 20ti regionech, přičemž každý z nich je jedinečný.
■ Místo konání: Kulturně komunitní centrum, Přístavní 24, Praha 7

● 06.03. Prohlídka Týnského chrámu zdarma a Staroměstského nám.
15:00 komentovaná procházka
Sejdeme se v 15.00 v Celetné před č.5. Pastorační asistent nás provede farou do Týnského chrámu. Po jeho unikátním povídání se vypravíme na Staroměstské náměstí, kde se seznámíme s historií domů a jejich bájnými příběhy, ukážeme si místo, kde městská stráž a kapela očekávala korunovační průvod a dojdeme na Malé náměstí, Procházku ukončíme u renesanční železné kašny. Pokračovat budeme 13.3.

● 11. 03. Gibraltar a část Francie na Apeninském poloostrově
16.00 přednáška s prezentací a kvízem
Představíme vám jedinečný svět Gibraltaru, britské korunní kolonie, která má unikátní polohu a volně žijící lidoopy a k tomu přidáme prezentaci o částí Francie nacházející se na Apeninském poloostrově.
■ Místo konání: Domus Vitae, Královská obora 74, Praha 7, bývalý drážní domek ve Stromovce

● 13.03. Z Malého nám. do Klementina
15:00 komentovaná procházka
Sejdeme se v 15.00 na Malém náměstí před renesanční železnou kašnou, kde se král setkával s francouzskými kupci a členy různých církevních řádů. Odsud se vydáme po stopách korunovačního průvodu Královskou ulicí, ve které se nachází velké množství památek počínaje domem U Tří granátových jablek a konče návštěvou Klementina. Prohlídka probíhá výhradně s průvodcem a trvá přibližně 50 minut, po slevě stojí 180Kč a zahrnuje Barokní knihovní sál, Meridiánovou síň a Astronomickou věž. Pokračovat budeme 20.3.

● 19.03. Města a městečka v Rakousku, která dříve patřila k Českému království
15.30 virtuální poznávání zemí, měst a vesnic
Přijďte si připomenout, že českému králi Přemyslu Otakarovi II. patřilo rozsáhlé území, které zahrnovalo i dost velkou část dnešního Rakouska. Dovíte se zajímavá fakta o městech v Dolních a Horních Rakousích, Korutanech, Štýrsku a Kraňsku, která byla součástí českých zemí, jako i o příčinách jejich ztráty.
■ Místo konání: Kulturně komunitní centrum, Přístavní 24, Praha 7

● 20.03. Nemravnost renesančních umělců
15:00 komentovaná procházka
Sejdeme se v 15.00 na Křížovnickém náměstí před sochou krále Karla IV. Ukážeme si, jak renesanční umělci začleňovali do svých děl utajenou nemravnost, projdeme kamenným mostem kolem sochy rytíře Bruncvíka, jehož meč a lev jsou výstrahou pro ty, kteří by chtěli projít bez mýta a Mosteckou ulicí s gotickými, barokními a novodobými stavbami procházku dojdeme na Malostranském náměstí. Pokračovat budeme 27.3.

● 25.03. Bulharsko a Rumunsko dnes navštěvují Francouzi a motorkáři
16.00 přednáška s prezentací a kvízem Předvedeme jiný obraz o Bulharsku a Rumunsku, než jaký znali většinou turisté za tzv. socialismu. Obě země mají spoustu památek zapsaných na seznamu UNESCO a stávají se vyhledávanými destinacemi Francouzů. Motorkáři Češi a Maďaři objevili oblasti ve vnitrozemí, kde pravidelně tráví dovolenou.
■ Místo konání: Domus Vitae, Královská obora 74, Praha 7, bývalý drážní domek ve Stromovce

● 27.03. Špacírem na Hradčanské náměstí
15:00 komentovaná procházka
Sejdeme se na Malostranském nám. před Malostranskou besedou. Nevydáme se po původní korunovační cestě přes Pohořelec, ale po novější přes Nerudovou ulicí a dojdeme na Hradčanské náměstí. Špacír zpříjemníme opět řadou zajímavostí. Pokračovat budeme 3.4.