První ročník soutěže pod názvem „Obec přátelská seniorům 2017“ byl vyhlášen letos na jaře. Do soutěže se s projekty pro seniory mohly přihlásit města, obce i městské části z celé České republiky. Soutěžilo se v pěti kategoriích podle počtu obyvatel. Na slavnostním vyhlášení, které se konalo v úterý 17. října v Praze v Hrzánském paláci, získali vítězové finanční podporu pro realizaci přihlášených projektů. Mezi srovnatelně velkými obcemi z celé republiky obsadila sedmá městská část 3. místo.

První ročník soutěže pod názvem „Obec přátelská seniorům 2017“ byl vyhlášen letos na jaře. Do soutěže se s projekty pro seniory mohly přihlásit města, obce i městské části z celé České republiky. Soutěžilo se v pěti kategoriích podle počtu obyvatel. Na slavnostním vyhlášení, které se konalo v úterý 17. října v Praze v Hrzánském paláci, získali vítězové finanční podporu pro realizaci přihlášených projektů. Mezi srovnatelně velkými obcemi z celé republiky obsadila sedmá městská část 3. místo.

Díky úspěchu může Praha 7 čerpat na projekty pro seniory dotaci ve výši 800.000 korun.

„Zkvalitnění života seniorů je pro Prahu 7 důležitou prioritou. Aktuálně probíhá projekt, který podrobně mapuje potřeby seniorů. Chceme vědět, jak můžeme zlepšit jejich životní podmínky tak, aby mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Nechceme se spoléhat pouze na zprostředkované pohledy odborníků, rádi bychom se o potřebách seniorů dozvěděli co nejvíce přímo od nich. Naším hlavní plánem je založení Rady seniorů, která bude sdružovat aktivní občany a fungovat jako poradní orgán,“ vysvětluje plány radní Prahy 7 Jakob Hurrle.

„V Praze 7 momentálně žije více než sedm tisíc seniorů, což je opravdu velká skupina našich obyvatel. Je velmi důležité, aby tito lidé prožívali důstojné stáří a nejlépe pak v domácím prostředí. Klíčovou organizací, která v Praze 7 seniorům pomáhá, je naše Pečovatelské centrum. Díky dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí budeme dále rozšiřovat, koordinovat a proškolovat tým dobrovolníků, kteří se v Pečovatelském centru starají především o nepohyblivé občany. Děkuji všem, kteří se podíleli a podílejí na tomto ocenění naší čtvrti,“ říká starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Prostředky z dotace chce městská část dále využít na zavedení orientačního systému v nové bezbariérové budově polikliniky, který umožní nevidomým a osobám se sníženou zrakovou orientací najít správnou ordinaci. Ve spolupráci se specializovanými neziskovými organizacemi se dále připravuje informační kampaň o týrání seniorů, kurzy určené pro pečující o seniory či semináře mezigenerační solidarity, ve kterých se mohou senioři například dozvědět, jak s přáteli bezpečně a bez obav komunikovat na sociálních sítích.

Autor: Martin Vokuš a redakce

● Sledujte také: Senioři zakotvili v Přístavu 7
● Psali jsme: Praha 7 je také „OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 2017“