Česká obchodní inspekce pravidelně v 1. čtvrtletí tohoto roku uskutečnila kontroly zaměřené na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 12 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 10 případech.

„Výsledky kontrolní akce potvrdily, že v tomto segmentu služeb dochází k závažnému porušování práv spotřebitelů. Obchodníci často používají klamavé a agresivní obchodní praktiky a záměrně používají nepravdivé informace, které pak negativně ovlivňují rozhodnutí spotřebitele. Vzhledem k těmto skutečnostem budou kontroly ČOI prováděny i v následujícím čtvrtletí,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.


● Žárovky „zdarma“ se vám mohou značně prodražit

● Klasické předváděčky na ústupu, šmejdi se přesouvají na internet

Česká obchodní inspekce v období od 6. ledna do 31. března 2019 provedla 12 kontrol zaměřených na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Porušení předpisů zjistila v 10 případech, což je 83,3 %. Při realizaci této kontrolní akce byly také využity podněty spotřebitelů, kteří se na ČOI obrátili.

V rámci kontroly jednoho subjektu mohou být zkoumány i desítky smluv a podání, avšak evidovány (níže v tabulce) jsou jako jedna kontrola. Česká obchodní inspekce při svých kontrolách shromažďuje podání spotřebitelů a pak vede jedno správní řízení, v rámci kterého posuzuje i celou řadu stížností a smluv najednou a následně případně uloží jednu sankci, ve které jsou zohledněna všechna pochybení.

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 5 4 80,0%
Jihočeský a Vysočina 1 1 100,0%
Plzeňský a Karlovarský 1 0 0,0% 1 0 0,0%
Ústecký a Liberecký 0 0 0,0%
Královéhradecký a Pardubický 0 0 0,0%
Jihomoravský a Zlínský 4 4 100,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 4 4 100%
Celkem 12 10 83,3%

Zjištěné nedostatky
Obchodníci nejčastěji porušovali zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Celkem bylo v 8 případech zjištěno použití nekalých obchodních praktik. Za nekalé obchodní praktiky se například považuje klamavé nebo agresivní chování obchodníků, kdy často prodejce záměrně neuvede správnou informaci nebo poskytne takovou informaci, která může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

Dále bylo zjištěno, že prodávající neposkytli informace o rozsahu, podmínkách, místu a způsobu uplatnění práva reklamace nebo nevyřídili reklamaci ve stanovené lhůtě nebo neinformovali spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V 5 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, a to konkrétně § 10 odst. 2, kdy kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro výkon kontroly.


…● ERÚ varuje před účelovými změnami v zálohách za energie

…● Při nabídkách levnějších energií obchodníci často klamou

Uložená opatření
Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila celkem 7 pokut v celkové výši 375 000 Kč. Další správní řízení zatím nejsou pravomocně ukončena.