Na základě odborných posudků, které si hlavní město nechalo zpracovat, byl prostor na Letné u metronomu 19. září preventivně uzavřen z důvodu bezpečnosti velkého počtu návštěvníků.

V průběhu října byly realizovány zátěžové zkoušky za pomoci velkoobjemových vaků naplněných štěrkem o hmotnosti v souhrnu 30. tun, které ukázaly, že podstavec bývalého Stalinova pomníku je stabilní a může být opět zpřístupněn.

aaa

Související


aaa
….Prostor Stalinova pomníku uzavřen

Nadále pokračují rozsáhlé diagnostické a analytické práce v podzemí. Jedná se především o železobetonovou konstrukci a její budoucí zajištění. Starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský odmítá umístění do zabezpečeného objektu expozici Muzea 20. století varujícího před totalitními režimy. To žádají někteří historici a architekti.

Čižinský prosazuje, aby po dokončení stavebních úprav a splnění veškerých standardů z hlediska bezpečného užívání stavby a jejího blízkého okolí, sloužil objekt opět „Obecně prospěšné společnosti“ pro provoz občerstvení a pořádání happeningů.