STAN Praha 7 pokládá způsob, jakým se vybíral nový ředitel Základní školy Františky Plamínkové v Praze 7, za zmatený a neodůvodněný.

„Rada Městské části Praha 7 by měla vyslyšet přání mnoha obyvatel Prahy 7 a rodičů a ponechat ve funkci ředitelky ZŠ Fr. Plamínkové paní Macečkovou, zejména v této nejen pro školy obtížné době. Považuji za absurdní a nepochopitelné, že by měla skončit ve funkci ředitelka, která má velkou zásluhu na tom, že ZŠ Fr. Plamínkové patří mezi nejlepší školy na Praze 7. „, řekla Hana Marvanová, radní hl. m. Prahy, STAN Praha 7

„Myslím si, že by měla být vedením školy nadále pověřena dosavadní ředitelka Jarmila Macečková, která má za sebou výborné výsledky. Stále neznám důvody, proč byla paní ředitelka odvolaná a proč byl vypsán nový konkurz. Zároveň nechápu, a jak je možné, že přes kvalitní práci a své zkušenosti nebyla komisí v okruhu jmenovaných uchazečů doporučena z 1. místa“, prohlásil Lukáš Tůma, zastupitel a předseda STAN Praha 7.

Upozorňujeme, že před vypsáním konkurzu hlasovala školská rada ZŠ Františky Plamínkové o vypsání či nevypsání konkurzu a poměrem hlasů 5:4 rozhodla konkurz nevypisovat. Rada Městské části Praha 7 i přes toto rozhodnutí školské rady vypsala 17. prosince 2019 nový konkurz na ředitele školy. Letos v lednu podepsali rodiče dětí navštěvujících tuto základní školu petici, ve které požadovali, aby byl konkurz zrušen. Petici podepsalo přes 300 občanů.

Čtěte také

Protesty proti konkurzu na nového ředitele ZŠ Fr. Plamínkové

Přes toto všechno konkurz na ředitele ZŠ proběhl v pondělí 2. března před večerním jednáním zastupitelstva Prahy 7, na kterém se o konkurzu obsáhle diskutovalo. Komise jako prvního doporučila Jiřího Šulce, na druhém místě skončila Jitka Novotná a teprve na třetí pozici současná ředitelka Jarmila Macečková. Na jednání zastupitelstva jsme za koalici Spojených sil pro Prahu 7 (TOP09-STAN) navrhli, aby Rada MČ Praha 7 zohlednila při jmenování ředitele ZŠ petici na podporu stávající ředitelky Jarmily Macečkové. Návrh nebyl přijat.

Důvodem je především to, že výsledky dosavadní ředitelky pokládáme za vynikající. Zároveň je vítězem konkurzu Jiří Šulc, který je ředitelem ZŠ a MŠ v Kojeticích u Prahy. Má tedy zkušenosti s vedením školy se 45 žáky, tedy podstatně menší školou, než je ZŠ Fr. Plamínkové se 450 žáky. Druhá v pořadí dle komise Jitka Novotná pak byla v předešlém působišti na postu ředitelky ZŠ v Jesenici odvolaná Radou města Jesenice kvůli závažnému porušení rozpočtové kázně.

Dle nových informací se chystá Rada MČ P7 celý konkurz zrušit kvůli nově zjištěným informacím a chce dočasně pověřit vedením ZŠ Františky Plamínkové jednoho ze stávajících ředitelů základních škol v Praze 7.