Řidiče přijíždějící z Dejvic do letenské Korunovační ulice čekalo ve čtvrtek 29. 11. 2018 dopoledne nemilé překvapení. Pražská Technická správa komunikací (TSK) na žádost radnice Prahy 7 zúžila ze dvou na jeden jízdní pruh v úseku mezi ulicemi Nad Královskou oborou a Jana Zajíce směrem do centra metropole.

Bouřlivá debata na FB

Krátce poté se rozhořela bouřlivá diskuse na FB profilu Letenská parta. Řidiči si stěžovali na dlouhý čas strávený popojížděním v koloně a žádali vysvětlení místní radnice. Ředitelka charity Jana Fajstavrová napsala: „Taky jsem tam dneska jela. Vozíme seniorům obědy. Ovšem teplé už je rozhodně nedovezeme. Není to jen o tom, že si někdo vozí zadek v autě. A světe div se – NIKDO nepřecházel…

Zástupce starosty pro dopravu a životní prostředí MČ Praha 7 Ondřej Mirovský / SZ / se toto opatření snažil prosadit už v minulém volebním období, ale až nyní mu Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, vyhověl.

Nesouhlas s úpravami tvrdě potrestán

Kvůli nesouhlasu k navrhovaným úpravám byli V roce 2015 radou MČ Praha 7 odvoláni čtyři členové dopravní komise. Odvolaní namítali, že zúžení způsobí dopravní kolaps nejen v části Prahy 6 ale zejména v ulici Korunovační a zvýší kvůli rozjíždějícím se vozidlům v kolonách již tak vysoké koncentrace škodlivých emisí a hluk při rozjezdu v kopcovitém terénu ulice Pod Kaštany, která na Korunovační ulici navazuje. Jejich obavy se tedy naplnili.

O přínosu bezpečnosti chodců, kterou Mirovský úpravy obhajuje, má pochybnosti jeden ze čtveřice odvolaných Ari Lieberman. Ten vykonával funkci radního v letech 1998-2006 a v Korunovační ulici bydlel.

Někdy před patnácti lety se Lieberman snažil nebezpečný přechod zabezpečit světelnou signalizací s vyvoláním zelené tlačítkem pro chodce. Jeho požadavek byl zamítnut s tím, že přechod používá minimum chodců, proto by světelná signalizace v tomto místě nebyla finančně ospravedlnitelná.

Uprostřed vozovky byl proto instalován betonový cityblok chránící chodce a nad ním umístěné výstražné blikačky na oba směry, které řidiče na blížící se přechod včas upozorňují. Počet nehod po instalaci prudce klesl. Lieberman stále věří, že lepší variantou pro zvýšení bezpečnosti chodců než zúžení vozovky, je instalace obdobné světelné signalizace jako ta u nedaleké ZŠ Korunovační.


Foto: Bezpečný přechod pro chodce s řízenou světelnou signalizací u ZŠ Korunovační