Na rušné komunikace I. třídy v Praze 7 na Nábřeží Kpt. Jaroše a Bubenské nábřeží s křížením z Hlávkova mostu směrem na Argentinskou ulici nechala Praha 7 umístit nebezpečné cyklopruhy.

K žádným střetům cyklistů s automobily ale zatím nedošlo jen díky tomu, že žádný soudný cyklista, který netrpí sebevražednými sklony, se tyto cyklotrasy nesnaží používat.