Prostřednictvím projektu Podpora sociálního bydlení MPSV reaguje na dosud chybějící systém podporovaného bydlení a ve spolupráci s 16 zapojenými obcemi pomáhá lidem v tíživé životní situaci. Díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu obce od roku 2017 vyčlenily 463 bytů pro sociálně potřebné, ve kterých bylo během cca 2,5 roku poskytnuto zázemí 534 domácnostem. S projektovou podporou značně posílila také činnost sociálních pracovníků, kteří v uvedeném období pomohli 1 489 lidem a jejich rodinám. Projekt promptně reagoval také na krizovou situaci během pandemie COVID-19. A to na svých webových stránkách, kde zveřejňoval užitečné informace pro existenčně či sociálně ohrožené skupiny lidí.

Projekt Podpora sociálního bydlení od zmíněného roku 2017 metodicky vedl 16 obcí, které se rozhodly na svém území zavést sociální bydlení. Konkrétně se jedná o tyto obce: Praha 7, Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír.

Díky aktivnímu přístupu obcí se do standardních bytů dostaly stovky lidí přežívajících na ubytovnách, v azylových domech, v nevyhovujícím bydlení nebo dokonce na ulici. Nejpočetnější skupinu obyvatel sociálních bytů tvořili samoživitelky a samoživitelé, kteří patří, spolu se seniory, mladými lidmi opouštějícími ústavní zařízení, lidmi s duševním či zdravotním onemocněním, oběťmi domácího násilí nebo lidmi čelícími diskriminaci, mezi nejohroženější cílové skupiny.

Dobré zkušenosti z obcí zveřejňuje projekt Podpora sociálního bydlení na svých webových stránkách. Pro odbornou i širokou veřejnost nabízí různé informační a metodické materiály, výzkumy i analýzy. Na stránkách projektu jsou k nalezení také materiály z různých workshopů a záznamy z mezinárodní konference či webinářů, které projekt vysílal online během pandemie COVID-19. V této souvislosti projekt vydal a umístil na web také několik tematických letáků s důležitými odkazy. O své praktické zkušenosti se pak podělí přímo zástupci jednotlivých obcí na odborné konferenci, která se bude konat 9. září 2020 v Praze. Informace i program budou zveřejněny na webových i facebookových stránkách projektu.

Více informací o projektu a veškeré výstupy jsou dostupné na oficiálních webových stránkách projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz. Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

AUTORKA: Andrea Vašáková