☀ Přenosy i následné záznamy realizuje MČ Praha 7. Přenos a následný záznam zasedání 2. řádného zasedání byl tentokrát pořízen až cca. 30 minut po zahájení projednávání jednotlivých bodů. Chyba proto není na straně www.tvpraha7.cz

Zkrácený záznam 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, které se konalo v pondělí dne 4. března 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

☀ Přenosy i následné záznamy realizuje MČ Praha 7. Přenos a následný záznam zasedání 2. řádného zasedání byl tentokrát pořízen až cca. 30 minut po zahájení projednávání jednotlivých bodů. Chyba proto není na straně www.tvpraha7.cz

Projednány byly následující body:
Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu
2. Volba návrhového výboru
3. NÁVRH na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 – č.1200
4. NÁVRH aktualizovaného dokumentu „Pravidla pro půdní vestavby, půdní nástavby a nástavby objektů v památkové zóně na území městské části Praha 7“ – č.1221
5. NÁVRH na odpis pohledávky ze souboru vydaných faktur bývalou správní firmou CENTRA a.s. za období od roku 2010 do roku 2012 a odpis pohledávky za Společenství domu Na ovčinách č. p. 970, Praha 7, IČO: 75100908, v návaznosti na schválenou Dohodu o narovnání dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0726/18-R ze dne 09. 10. 2018 – č.1224
6. NÁVRH na svěření technologicky funkčního celku nemovitostí U Uranie 14/1576 (stavba občanského vybavení – školské zařízení) do správy MČ Praha 7 – č.1222
7. NÁVRH na opakování veřejné dobrovolné dražby souboru zbylých pohledávek z pronájmu nemovitých věcí Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci – č.1228
8. INFORMACE o postupu likvidace Bytového podniku v Praze 7, státní podnik v likvidaci, za rok 2018 – č.1223
9. NÁVRH na uzavření Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 7 a společnostmi Člověk v tísni o.p.s. a 7U s.r.o.
10. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1220
11. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – č.1225
12. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dni dne 26.02.2019 z důvodu aktuálnosti) – č.1229
13. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1226
14. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1227
15. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1232
16. Dopisy, adresované Z MČ P7
17. Různé
18. Závěr