Návštěvníci budou moci obdivovat vodní svět, mlžné lesy i expozici evoluce rostlin

Voda je pro každou zahradu klíčová. Její stabilní a ekologický zdroj hledala trojská botanická už od svého založení na konci šedesátých let minulého století. Již tehdy se jako ideální a nevyčerpatelný zásobník jevila nedaleko protékající řeka Vltava.

Nicméně čerpání vody do trojské stráně bylo technicky i finančné náročné. Otázky nutné technologie i financí se podařilo vyřešit teprve nedávno. Stavba vodovodu, čerpací stanice i rezervpáru vody byla zahájena v loňském roce. Již letos se na nově vybudovaný vodovod napojí severní část venkovních expozic a od roku 2021 se bude celý areál zalévat výhradně vodou čerpanou z Vltavy.

Botanická zahrada hl. m. Prahy bude mít stabilní zdroj zálivkové vody pro své venkovní expozice, které se rozkládají na 25 hektarech plochy. Nové řešení je nejen ekologické, ale zejména umožní ušetřit nemalé náklady.

„Pro botanickou zahradu bylo dále neudržitelné zalévat pitnou vodou. Náklady se každoročně šplhaly nad dva miliony korun. Nové řešení nám pomůže nejen ušetřit tyto gigantické finanční prostředky, ale zejména posune rozvoj zahrady mílovými kroky kupředu. Stabilní zdroj vody nám umožní uskutečnit budování plánovaných expozic, které se bez dostatku vody neobejdou. V budoucnu se tak návštěvníci budou moci projít vodním světem Ameriky nebo japonskými mlžnými lesy,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„Zejména teď, v období velkého sucha, děláme vše proto, abychom s vodou hospodařili šetrně. Takto hovoří i náš klimatický závazek. Rostliny v trojské botanické zahradě nepotřebují pitnou vodu, proto jsme se rozhodli vybudovat tento závlahový vodovod přímo z Vltavy,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Celých 40 let od zrodu prvního ideového záměru se podařilo realizovat nový vodovod a rozsáhlé expozice trojské botanické zahrady budou od letošního roku zalévány vodou čerpanou z koryta Vltavy.

„V současné době probíhají dokončovací práce na čerpací stanici, která se nachází v blízkosti Trojské lávky. Na stanici je napojeno přibližně 860 metrů dlouhé vodovodní potrubí. Vedeno je pod zahradami Trojského zámku, které budou také zásobovány vltavskou vodou, postupně prochází pod Trojskou ulicí až do botanické zahrady, kde je ukončeno v severní části areálu u rozhledny. Tam se nachází nyní už dostavěný podzemní vodojem o celkovém objemu 70 metrů krychlových,“ říka Václav Jůzko, vedoucí stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Nezbytným krokem navazujícím na již dokončené stavební práce je postupné propojování stávajících rozvodů vody a zároveň oddělování od pitného řadu, tak aby nedocházelo k mísení vody pitné a užitkové.

V severní části zahrady se postupně budují nové rozvody pro plánované vodní prvky, jako jsou jezírka, mokřadní společenstva a drobné vodní toky. „V tomto roce budou expozice v severní a střední části zahrady již plně zavlažovány vltavskou vodou. Na přelomu roku pak bude probíhat připojení jižní části zahrady. Od roku 2021 bude systém závlahy v botanické zahradě plně zásobován vltavskou vodou,“ dodává Bohumil Černý.

Největší průlom v rozvoji botanické zahrady
Dokončení vodovodu zajistí v první řadě lepší péči o stávající výsadby. Počasí chudé na atmosférické srážky, které panuje už několik let, je pro řadu rostlin velmi limitující a znamená nutnost navýšení zálivky.

Dostatečná zásoba vody zároveň umožní intenzivní rozvoj zahrady. V její severní části dojde k rozšíření vodních ploch a prvků. Jezírko a rašeliniště v budoucnu doplní hluboce zařízlý kaňon s řekou a vodopádem vybudovaný v současné přirozené erozní rýze navazující na expozici Americké prérie.

Lesní porost obohatí část věnovaná japonským mlžným lesům. Jiná nová expozice umožní v rámci vzdělávací funkce sledovat vývoj rostlin v průběhu evoluce od prvních zelených obyvatel planety až po vývojově nejmladší druhy. Botanická zahrada hl. m. Prahy se tak stane skutečnou zelenou oázou uprostřed velkoměsta.

Autorka: Darina Miklovičová