Uskupení lidí, kterým leží Praha na srdci, PRAHA SOBĚ, zahajuje v úterý 12. prosince sběr podpisů pro kandidaturu na Magistrát hlavního města Prahy v podzimních komunálních volbách. Rozjíždí největší petiční akci v pražské historii. Hodlá podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí sebrat 100 000 podpisů obyvatel hlavního města. Hlavními tvářemi kampaně a zároveň garanty jednotlivých programových oblastí jsou Hanka Třeštíková (producentka, spoluautorka dokumentu Šmejdi a radní Prahy 7 pro kulturu), Petr Zeman (Prázdné domy), Adam Scheinherr (Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat) a Jan Čižinský (starosta Prahy 7).

„Praha je evropskou metropolí. Ve většině oblastí představuje to nejlepší, co v naší zemi máme. A také je Praha devátým nejúspěšnějším regionem Evropské unie. Na ulicích to ale bohužel nepoznáme. Chceme, aby se Praha proměnila. V Praze 7 jsme to dokázali, chceme v tom pokračovat, a věřím, že to můžeme společně s naším týmem dokázat i na magistrátu. Pokud nám lidé pomohou s podpisy, rádi bychom se stali nadějí na proměnu Prahy a přivedli k volbám i ty, kteří ke komunálním volbám v Praze nechodí, “ říká Jan Čižinský.

PRAHA SOBĚ navazuje na PRAHA 7 SOBĚ, úspěšný příběh aktivních občanů ze sedmé městské části, kteří nasbírali podpisy, vyhráli volby a poslední tři roky naplňují vizi zdravé a bezpečné městské části, kde lidé mohou nejen bydlet.
„ Chceme, aby v Praze byla radost žít 365 dní v roce. Chceme, aby bylo možné zde smysluplně a důstojně prožít celý život, od dětství přes studentská léta až po aktivní stáří, “ vysvětluje Hanka Třeštíková.

PRAHA SOBĚ si stanovila pět jasných cílů, s kterými předstupuje před Pražany:
1. Radikálně zlepšit dopravní infrastrukturu. Nejde jen o dostavbu dálničního obchvatu, ale o promyšlený systém záchytných parkovišť, navazující na MHD a napojený na vlakové spoje. MHD nesmí být „socka“, cestování veřejnou dopravou musí být spolehlivé a kulturní, aby odpovídalo významu a finančním možnostem města. MHD musí mít přednost i před ostatními druhy dopravy, aby se cestující všude dostali včas a pohodlně.

2. Masivně investovat do školství. Nelze se spoléhat na to, že problém kvalitního a dostupného vzdělání vyřeší stát. Město má předškolní zařízení, základní a střední školy ve své správě, takže není důvod, aby se žáci učili v rozpadajících se budovách s nedostatečnou kapacitou a učitelé dojížděli třeba z Kladna, protože si nájem v Praze nemohou dovolit.

3. Ulice musí být přívětivé a bezpečné. Kvalitní městské ulice ohleduplně kombinují pohyb pěších, cyklistů, MHD a automobilů. S proměnou se musí začít na hlavních třídách a klíčových křižovatkách jednotlivých čtvrtí. Pocit bezpečí kromě jiného vytvářejí opravené a čisté ulice bez bariér.

4. Zdravé město musí být důstojným domovem pro každého bez rozdílu věku či postavení. Město musí zajistit dostupnou péči seniorům v místě, kde byli zvyklí žít. Musí se umět se postarat o ty nejmladší, o sociálně nejohroženější, o lidi s postižením. V naplnění tohoto cíle významně pomůže lepší správa městského majetku. Chátrající domy je třeba opravit a poskytnout na podporované bydlení, lokálním seniorským pečovatelským centrům, volnočasovým aktivitám dětí nebo začínajícím podnikatelům, umělcům či jinak aktivním lidem.

5. Klíčový úřad města – magistrát-musí své kompetence vykonávat efektivně a předvídatelně. Při vydávání stanovisek musí úřad vycházet z kvalitně zpracovaných vyhlášek, jako např. manuálu veřejných prostranství, a dodržovat správní termíny. Aby město prosperovalo, svá rozhodnutí musí opírat o kvalitně zpracované strategické podklady. Ve vztahu k developerům musí důsledně hájit veřejný zájem, krom jiného uzavírat smlouvy o spolupráci zavazující developery k podílu na výstavbě občanské vybavenosti.

K tomu, aby bylo možné tyto kroky uskutečnit, však musí PRAHA SOBĚ nejprve sesbírat 100 000 podpisů od obyvatel s trvalým bydlištěm v hlavním městě. Teprve poté, co podpisy nasbírá, totiž může kandidovat v komunálních volbách.
„Zcela záměrně jsme si zvolili složitější cestu, abychom, pokud získáme podpisy voličů, mohli jít do voleb jako favorité. Když se nám to nepodaří, do voleb nepůjdeme. Dnes začínáme a budeme rádi, pokud se k nám připojí i další lidé. Ať už podpisem na kandidátní petici, založením petičního místa anebo svými nápady. Potřebujeme prostě nadchnout tisíc aktivních lidí, kteří pro nás získají každý sto podpisů,“ vysvětluje Petr Zeman.

PRAHA SOBĚ dnes spouští webové stránky www.prahasobe.cz, kde si lidé mohou stáhnout petiční archy, registrovat nové petiční místo nebo napsat problém ve svém okolí, na který chtějí upozornit. Petiční archy je možné již nyní podepsat také na desítce petičních míst. Připojit svůj podpis mohou občané například v pobočkách Knihkupectví Kosmas, vinárně Na břehu Rhony nebo v Roessel – beer & cake v Mostecké ulici.