Vláda na svém jednání 21. 12. 2020 schválila návrh Ministerstva kultury zřídit Památník ticha jako svou novou příspěvkovou organizaci. Ten by měl postupně převzít aktivity současné obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha. V příštích letech by pak měla být rekonstruována výpravní budova nádraží Praha – Bubny, která bude sloužit jako památník holokaustu.

Památník ticha naváže na osudy židovských obyvatel Prahy během 2. světové války. Jeho hlavní činnost se bude soustřeďovat nejen na dokumentaci transportů z pražského nádraží v Bubnech do koncentračních a vyhlazovacích táborů a další osudy českých Židů, ale také na nevratné kulturní proměny Prahy. Hlavním cílem kulturní a vzdělávací koncepce této paměťové instituce bude vzdělávání a boj proti xenofobii, antisemitismu a dalším současným extrémistickým projevům ve společnosti.

„Praha nemá ani 75 let po válce aktivní památník příběhů šoa. Nemá centrum, kde by se dalo v odkazu holocaustu vzdělávat, kde by se vytvořil atraktivní výstavní i vzdělávací program, jaký dnes moderní památníky ve světě mají. Vzhledem k tomu, že vedení Magistrátu hlavního města nebylo schopno – i přes několikaleté vyjednávání se zástupci Památníku Šoa – pomoci s jeho financováním, jedinou šancí pro vznik kvalitní paměťové instituce bylo, aby se aktivity za stát ujalo samo Ministerstvo kultury. Proto jsem rád, že i navzdory koronavirové epidemii vláda tento tolik projekt dnes schválila,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Předmětem adaptace výpravní budovy nádraží Praha – Bubny pro účely Památníku ticha bude mimo jiné vytvoření víceúčelového konferenčního sálu pro 120 návštěvníků, expozičních, vzdělávacích a badatelských prostor, adaptace pietního místa, vybudování zázemí pro návštěvníky či úprava zeleně v okolí budovy a na přilehlých plochách tak, aby bylo vytvořeno důstojné prostředí exteriéru památníku s dominujícím dílem Brána nenávratna od významného českého autora Aleše Veselého.

Nemovitost i okolní pozemky (nádraží Praha – Bubny) jsou majetkem státu prostřednictvím Správy železnic. Jedná se tedy o majetek z velké části nepotřebný pro budoucí provoz železniční dopravy v daném místě a projekt zde tak může vzniknout, aniž by omezoval jakýkoliv budoucí urbanistický rozvoj území Praha – Bubny.

Do 31. prosince 2021 bude Památník ticha, nová příspěvková organizace Ministerstva kultury, postupně přebírat aktivity Památníku Šoa Praha, o.p.s. Jednotlivé akce budou v rámci celého roku realizovány ve spolupráci případně spolupořadatelstvím oběma subjekty.

V prvním období v letech 2021 až 2023 bude hlavním úkolem příspěvkové organizace provedení rekonstrukce budovy nádraží Bubny při zachování současného rozsahu a kvality veřejné kulturní služby poskytované dnes včetně služeb edukace návštěvníkům a dalším cílovým skupinám obecně prospěšnou společností Památník Šoa Praha.

Autorka: Michaela Lagronová
Vizualizace: MKČR