Bývalý zástupce starosty Městské části Praha 7 pro dopravu a životní prostředí Josef Neuberg z ODS nepoznal ani ve svém druhém volebním období náplň své funkce. Ta netkví v dohledu nad stavem trávníku sportovního klubu Loko Vltavín, kterého je presidentem.

Pracovní náplní Neuberga za svůj dobře placený čas z rozpočtu Prahy 7 měl být nejen zájem o zhruba 120 pouličních osvětlení, které nechal za téměř milion korun z rozpočtu MČ Praha 7 osadit květinami, ale také starost o co nejbezpečnější dopravu této městské části. Měl se seznamovat se stavem a uspořádáním na zdejších komunikacích. V případě potřeby upozorňovat správce komunikace na nebezpečné překážky a zábrany, které v sobě skrývají vážná nebezpečí kolizí vozidel mezi sebou a rizika střetů motorových vozidel s chodci. Samozřejmostí mělo být, aby také požadoval nápravu těchto nebezpečných stavů.

Jedním z takových nebezpečných míst je středový pruh zeleně na Kostelní ulici. Pruh mezi ulicemi Muzejní a U letenského sadu je každoročně osazován vysokým porostem, který brání ve výhledu. Ve výhledu jak řidičům, tak chodcům na přechodu z ulice Muzejní směrem do Letenských sadů, tak i řidičům vjíždějících do Kostelní ulice z ulice U letenského sadu. Nepochopitelné je, že Neuberga nechával tento stav lhostejným i přes upozorňování na tato mnohá nebezpečí občany Prahy 7.

Předmětem kritiky není květena ale její nepřiměřená výška.

Videozáznam ukazuje nejen nebezpečný stav, který vysoký porost ve středovém pruhu komunikace představuje, ale i na markantní rozdíl, když vysoká tráva zmizí. Máme obavy, že tento stav je jen dočasný a proto apelujeme na nového zástupce pro dopravu Ondřeje Mirovského, aby u správce komunikace prosadil v této lokalitě tento bezpečný výhled natrvalo.