Záznam 1. jednání zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 29.1.2018

Záznam 1. jednání zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 29.1.2018