Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo v pondělí 29. ledna letošní rozpočet. Rok 2018 se v sedmé městské části ponese ve znamení finalizace dlouhodobých projektů. Dokončena bude rekonstrukce nové budovy polikliniky a památkově chráněné vodárenské věže na Letné. Proběhne také hlavní část stavebních prací na rekonstrukci nové radnice. Pokračovat budou rovněž opravy a navyšování kapacit mateřských i základních škol, revitalizace zeleně, hřišť a sportovišť či rekonstrukce chodníků.

Foto: Ari Lieberman

Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo v pondělí 29. ledna letošní rozpočet. Rok 2018 se v sedmé městské části ponese ve znamení finalizace dlouhodobých projektů. Dokončena bude rekonstrukce nové budovy polikliniky a památkově chráněné vodárenské věže na Letné. Proběhne také hlavní část stavebních prací na rekonstrukci nové radnice. Pokračovat budou rovněž opravy a navyšování kapacit mateřských i základních škol, revitalizace zeleně, hřišť a sportovišť či rekonstrukce chodníků.

V rozpočtu Prahy 7 na letošní rok se počítá s běžnými výdaji ve výši 290 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější položky patří příspěvek Pečovatelskému centru na zajištění sociálních služeb, příspěvek na provoz mateřských a základních škol či finance na údržbu a úklid chodníků a parků.

Nově zařazené investiční výdaje pro letošní rok činí 107 mil. Kč. Zvláštní položku tvoří nedokončené investice, které byly do rozpočtu zařazeny již v minulých letech. Tyto výdaje dosahují výše 338 mil. Kč. Podstatná část z nich je určena na rekonstrukci nové budovy radnice, která bude stát 213 mil. bez DPH.

„V průběhu uplynulých tří let se nám podařilo vyřešit řadu problémů, jako byl fatální nedostatek míst ve školkách, špatný úklid ulic či desítky zchátralých bytů. Letošní rok se ponese ve znamení finalizace dlouhodobých akcí a investic, které vyžadovaly delší čas. Před dokončením je nová budova polikliniky a také rekonstrukce vodárenské věže. Největší investicí pak bude rekonstrukce nové budovy radnice podle mezinárodní architektonické soutěže. Stavební práce byly zahájeny na podzim loňského roku, jejich hlavní část proběhne právě letos,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Značná část investičních prostředků půjde také do oblasti školství. Na opravy školních budov a rozšíření jejich kapacit je vyčleněno 46 milionů korun. Zaměříme se také na rekonstrukce chodníků, na které máme připraveno 18 milionů korun. Do obnovy zeleně, hřišť a sportovišť budeme investovat 13 milionů korun, mimo jiné připravujeme rozsáhlou renovaci sportovního hřiště u základní školy na Ortenově náměstí, které v odpoledních hodinách využívá i široká veřejnost, nebo nové dětské hřiště v ulici U Pergamenky,“ řekl místostarosta Prahy 7 Pavel Vyhnánek.

Městská část dlouhodobě navyšuje své příjmy aktivním získáváním dotací z hlavního města či z Evropské unie. Loňský rok byl v tomto směru velice úspěšný, z různých dotačních programů se podařilo získat pro Prahu 7 rekordní částku – téměř 125 mil. Kč.

Autor: Martin Vokuš