V pátek 18. května 2018 v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií byl v pražské budově Národního zemědělského muzea připravený Letenský muzejní den. Těšit jste mohli nejen na komentované prohlídky muzea, které byly stejně jako vstup do všech expozic a na výstavy zdarma, ale také byl vystaven zrestaurovaný originál vzácného obrazu Archa Noemova, který zde byl vystavený až do konce června.

Komentované prohlídky každou celou hodinu

Přijďte si prohlédnout zrekonstruovanou budovu Národního zemědělského muzea v Praze na Letné v pátek 18. května od 9 do 17 hodin. Každou hodinu je pro návštěvníky připravena komentovaná prohlídka muzea s průvodcem, začátek je vždy v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin. Vstup do Národního zemědělského muzea i prohlídky jsou zdarma. Průvodce si zájemce o prohlídku vyzvedne u pokladny.

Zrestaurovaný originál vzácného obrazu Archa Noemova

Deskový obraz Archa Noemova náleží mezi nejzajímavější díla, která jsou na výstavě Šrobárova sbírka – Odhalení k vidění. Přestože otázky autorství a doby vzniku Archy Noemovy nebyly dosud uspokojivě zodpovězeny, je nepochybné, že obraz představuje jedinečnou ukázku jihonizozemské malířské produkce z období 16. nebo 17. století.

„Díky svým nesporným výtvarným kvalitám se Archa Noemova ocitla mezi vybranými malbami, jež měly prostřednictvím výstavy v Praze seznámit širokou veřejnost s existencí Šrobárovy sbírky. Špatný stav obrazu i jeho rámu si ovšem vynutil provedení rozsáhlých restaurátorských zásahů. Nyní je ale obraz až do konce června vystaven v naší hlavní výstavní budově v Praze na Letné,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Po skončení výstavy budou všechny obrazy převezeny zpět na zámek Kačina. Část z nich ozdobí empírové interiéry a zámeckou galerii. Samotná Archa Noemova bude k vidění v takzvaném Kulečníkovém sále.

Obraz na námět starozákonního příběhu

Námět obrazu vychází ze známého starozákonního příběhu o Noemovi a potopě světa. „Zobrazení scény s naloďováním Noemovy rodiny a nejrůznějších zvířat do archy nabylo v nizozemském malířství velké popularity především v 16. a 17. století. Pro nizozemské malíře představovalo toto téma jedinečnou příležitost propojit krajinomalbu s bohatou figurální stafáží, tvořenou lidskými i zvířecími postavami,“ říká kurátor podsbírky obrazů Národního zemědělského muzea Martin Vlček.

Za tvůrce obrazu Archa Noemova je tradičně označován anonymní vlámský malíř známý jako Mistr Marnotratného syna. Své jméno získal podle malby, která zachycuje slavnostní hostinu pořádanou na oslavu návratu marnotratného syna a která je nyní vystavena v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.

Cenné dílo se dostalo do Československého zemědělského muzea, předchůdce současného Národního zemědělského muzea, v roce 1937 jako součást souboru 157 obrazů tvořících tzv. Šrobárovu sbírku. Archa Noemova měla společně s dalšími malbami ozdobit prostory nové muzejní budovy Československého zemědělského muzea na pražské Letné. Nakonec však skončila v archivu ministerstva zemědělství, kde přečkala neklidné období 2. světové války.

Po osvobození republiky byla celá Šrobárova sbírka převezena na Letnou. V roce 1950 bylo Československé zemědělské muzeum donuceno předat své pražské sídlo Stavoprojektu, a vzácná desková malba tak spolu s ostatními obrazy putovala na zámek Kačina, který byl muzeu přidělen jako náhradní objekt. V muzejním depozitáři zůstala uložena bez povšimnutí až do devadesátých let 20. století.

Po roce 2000 mohli návštěvníci Kačiny obdivovat dílo Mistra Marnotratného syna v Kulečníkovém sále. Restaurováním obrazu byla na přelomu let 2017 a 2018 pověřena restaurátorka Vendula Látalová.

Restaurování obrazu, stejně jako výstava Šrobárova sbírka – Odhalení, je součástí oslav stoletého výročí založení muzea a výročí založení naší republiky.

Autor: Tiskové zprávy NZM a redakce