Přední český výtvarník Kurt Gebauer, který dlouhodobě ovlivňuje veřejný prostor a svým dílem se rád politicky vyjadřuje mezi řádky, oslaví 18. srpna své 79. narozeniny. U této příležitosti zpřístupňuje Národní galerie Praha, právě v den umělcových narozenin, jeho výstavu ve Veletržním paláci zdarma.

Retrospektivní výstava s prostým názvem Kurt Gebauer představuje jeho dílo zatím nejucelenějším souborem prací. Autor již šest desítek let kultivuje a obhospodařuje veřejný prostor, často to bylo i na úkor svého vlastního postavení. Jeho těžko zařaditelné pojetí živé figurace mátlo nejen politické cenzory předlistopadového režimu, ale i uměleckou scénu. Pečlivé studie prožívané skutečnosti lidského těla, jednou oslavy radostného života a přírody, jindy bryskní obžaloby společenské absurdity, groteskní,ironické i poeticky smutné, jej řadí mezi velké postavy českého 20. století. Díla Kurta Gebauera vždy vyvolávají úsměv, avšak s typicky českým vědomím vlastní konečnosti, nicoty, která zůstává vždy na dosah.

„Gebauerova osobnost nemění dějiny silou, ale vyprávěním, jemným humorem a hlubokou lidskostí. Oslavit jeho narozeniny volným vstupem do výstavy zcela odpovídá umělcovu charakteru a založení. Vím, že z návrhu galerie měl velkou radost, “ říká Michal Novotný, kurátor a ředitel Sbírky moderního a současného umění.

Gebauer se celý život soustředěně rozvíjí, střídá a opakovaně se vrací k překrývajícím se technikám a tématům. Ať je to vznášející se tělo i mysl plavkyň a létavců, těkavé pulzování života dívek na prahu mezi dětstvím a dospělostí, strnulost a nabubřelost gest a těl pomníkových konvencí, nebo do jednoduchosti a lehkosti vybroušená hloubka jeho satirických alegorií.

Výstavu doplňují vzdělávací programy pro veřejnost – diskuze, komentované prohlídky nebo promítání filmového pásma, které se uskuteční 20. srpna 2020 v letním kině na střeše Veletržního paláce ve spolupráci s Biograf16. Více na www.ngprague.cz.

Národní galerie Praha přiblíží výstavu i umělce prostřednictvím krátkého videa, které bude zveřejněno na sociálních sítích, taktéž v den jeho narozenin a na podzim vydává reprezentativní publikaci k výstavě.