Úly se otevřou návštěvníkům a expozice Medonosných rostlin a včel nabídne další vzdělávací projekty. Včely jsou důležitou součástí ekosystému a života rostlin. Do svých aktivit je zahrnuje i Botanická zahrada hl. m. Prahy, která v současné době posiluje a obnovuje vlastní včelstvo.

V expozici Medonosných rostlin a včel přibyly čtyři nové úly, které botanická zahrada zakoupila za přispění Magistrátu hl. m. Prahy. Dva z nich jsou náhledové, tedy při komentované prohlídce s průvodcem se budou moci návštěvníci podívat dovnitř a zblízka prozkoumat život včel.

V příštím roce by měly být pořízeny další úly. Současně odborníci botanické zahrady ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským obnovují včelstvo a péči o ně zajišťují za podpory společnosti PENNY, která v rámci svých aktivit v oblasti udržitelnosti umísťuje úly v okolí svých logistických center a stará se bezmála o dva miliony včel. Obnovy se dočkají i další části expozice, včetně „domku včelaře“, který by měl v budoucnu sloužit zejména vzdělávacím aktivitám v oblasti včelařství.

Vzdělávací aktivity o včelách

„Včely do naší botanické zahrady patří. Jsou součástí celého cyklu života rostlin, se kterými se u nás návštěvníci mohou seznámit, a dá se říci, že díky včelám se lépe daří i našim sbírkám. Úly již v naší expozici Medonosných rostlin a včel byly, nicméně nyní osazujeme nové a obnovujeme včelstvo. Péči o včelstvo se chceme věnovat intenzivně a věřím, že se nám to bude dařit. Sdělil Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Pro návštěvníky i školy připravuje Botanické zahrady hl. m. Prahy vzdělávací aktivity, které se právě včelám, jejich životu i přínosu pro přírodu a společnost věnují.

Partnerem projektu je Penny market, jehož cílem je nejen podporovat chov včel samotný, ale také popularizovat jejich význam pro prostředí, ve kterém žijeme. „Včely a rostliny jsou na sobě závislé a patří k sobě. Jedny bez druhého nemohou existovat a je to krásná ukázka symbiózy a spolupráce v přírodě.“ Říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.


Čtěte také

Výukové středisko včelařství v Praze nabízí netradiční pohled na spiritualitu včel
Bez včel proměníme Zemi v poušť


Expozice Medonosných rostlin a včel

Interaktivní „medonosná“ expozice se nachází na východní straně trojského svahu, tzv. Stráně. Návštěvníkům netradiční formou přibližuje zajímavosti o životě včel a dalších hmyzích opylovačů a zprostředkovává informace o rostlinách, které jsou včelami od brzkého jara do pozdního podzimu vyhledávané.

Expozice je rozdělená na dva naučné okruhy. První se zaměřuje na způsoby opylování na jednotlivých stanovištích typických pro krajinu České republiky. Jedná se o rodinnou zahradu, vřesoviště, les, ovocný sad, pole a louku rozmístěné podél šestiúhelníkového chodníku, inspirovaného podobou včelího plástu.

Druhý okruh seznamuje pomocí interaktivních prvků návštěvníky s několika tématy ze života včel. Součástí expozice je i dřevěná stavba – domek včelaře, jehož interiér navržený Ondřejem Maškem se soustředí na pyl a opylování. Přibyla babiččina zahrádka a nově byl rozšířena „šalvějová louka“.

Ovocný sad zahrnuje i zapomenuté teplomilné druhy a odrůdy ovocných stromů, jako jsou mandloně, morušovníky či hruškojeřáb. Z tradičních českých odrůd jabloní lze zmínit například Královské z Jiříkova, Panenské české nebo Malinové holovousé.

Součástí expozice je pole medonosných rostlin, které se pěstují pro produkci jenodruhových medů v jižních oblastech Evropy. Interaktivní prvky zde jsou určené zejména nejmenším návštěvníkům a seznamují je se životem včel hravou formou.

Expozici Medonosných rostlin a včel čekají další úpravy, nově tu vznikne například vodní plocha se sbírkou vrb. Botanická zahrada rovněž připravuje nové vzdělávací programy zaměřené na včely, včelařství a medonosné rostliny, které budou určené jak školám, tak široké veřejnosti.