Unikátní soubor obrazů může veřejnost vidět poprvé v historii

Kolekce obrazů ze sbírky prvorepublikového politika Vavra Šrobára má punc unikátu a zároveň je obestřena rouškou tajemství. Šrobárova sbírka, soubor vzácných obrazů realisticky orientovaných malířů 16. až 19. století, totiž dosud nikdy nebyla veřejně prezentována. Proto také výstava nese název „Odhalení“.

Unikátní soubor obrazů může veřejnost vidět poprvé v historii

Kolekce obrazů ze sbírky prvorepublikového politika Vavra Šrobára má punc unikátu a zároveň je obestřena rouškou tajemství. Šrobárova sbírka, soubor vzácných obrazů realisticky orientovaných malířů 16. až 19. století, totiž dosud nikdy nebyla veřejně prezentována. Proto také výstava nese název „Odhalení“.

Návštěvníky má seznámit nejen s překrásnými výtvarnými artefakty, ale také s poněkud záhadnou genezí vzniku celé sbírky a s osobností jejího původního vlastníka – prvorepublikového politika slovenského původu Vavra Šrobára, reprezentanta slovenského křídla agrární strany a nadšeného propagátora myšlenky čechoslovakismu.

Vavro Šrobár byl výjimečnou postavou tuzemské politické scény počátku minulého století, byl ministrem spravujícím různé resorty několika vlád, a to od roku 1918 až do roku 1946. Za jakých okolností se tento původní profesí lékař stal majitelem cenné sbírky, která pravděpodobně patřila šlechtickému rodu Pálffyů, se dodnes přesně neví. Zajímavé je ale i to, co se s kolekcí dělo následně.

V roce 1934 se Vavro Šrobár dostal do finančních potíží a právě tato cenná sbírka mu měla pomoci je vyřešit. Celou kolekci od něj přes prostředníka odkoupil někdejší československý premiér Jan Malypetr spolu s poslancem Rudolfem Beranem. Ti ji pak darovali Ústřednímusdružení československých zemědělců, které ji zapůjčilo Československému zemědělskému muzeu, předchůdci dnešního Národního zemědělského muzea. Do vlastnictví muzea se sbírka definitivně dostala přesně před 80 lety – 31. srpna 1937 – a i to je důvod k oslavě – právě proto je vernisáž načasována na konec srpna. Je pozoruhodné, že navzdory velmi složitým politickým obdobím po roce 1938, v letech válečných, v roce 1946 po vítězství KSČ ve volbách i následně po komunistickém puči v roce 1948 muzeum vzácnou sbírku 153 děl nejrůznějších věhlasných evropských mistrů navzdory dějinným turbulencím udrželo, nedopustilo její ztrátu, rozkradení ani rozebrání a pečlivě ji spravuje a opatruje dodnes.

Šrobárova sbírka se v 50. letech dostala po složitých peripetiích na zámek Kačina, kde (naštěstí) bez povšimnutí zůstala až do 90. let minulého století. Některá z děl byla využita k výzdobě zámeckých interiérů na Kačině, to nejvzácnější ze sbírky ale dosud veřejnost nespatřila, a proto se Národní zemědělské muzeum rozhodlo využít oslav 100. výročí vzniku a nejzajímavější plátna návštěvníkům představit. Chce tak podle generálního ředitele Milana Jana Půčka navázat na velmi úspěšnou zlatou éru, kterou zažívalo právě před 100 lety: „Československé zemědělské muzeum se krátce po svém vzniku zařadilo mezinejprogresívnější muzea nejen u nás, ale v celé Evropě. Bylo nejen sbírkotvornou, ale i vzdělávací a v dobrém slova smyslu zábavní a popularizační institucí, která se díky otcům zakladatelům a osobnostem, jež ji konstituovaly v prvních letech, rozvíjela velmi moderně a dynamicky. Na tuto dynamiku, modernost, aktuálnost a zároveň schopnost atraktivní a nenásilnou formou vzdělávat bychom velmi rádi navázali. Věřím, že k tomu přispějí i podobné akce, jako je zpřístupnění pláten ze Šrobárovy sbírky, kde se prolíná kultura, zemědělství a zároveň evropská historie.“

Vzácné obrazy ze Šrobárovy sbírky, instalované v nově otevřeném výstavním sále pražské budovy Národního zemědělského muzea na Letné od 23. srpna 2017 až do 30. června 2018, ale nebudou jedinými unikáty, s nimiž se bude moci veřejnost během jubilejního roku seznámit. Letenská hlavní budova muzea nedávno prošla nejen kompletní rekonstrukcí, ale také vnitřní obrodou a změnou celkové koncepce a dramaturgie. Souběžně s rekonstrukcí proběhly instalace nových expozic Myslivost a Voda v krajině; vzniklo Gastronomické studio a Objevovna. Na přelomu roku bude otevřena nová expozice Zemědělství, ve spolupráci s Lesy ČR se chystá příběh Lesnictví, probíhají přípravy expozice Potravinářství, ještě letos bude otevřena Dětská gastronomická herna. Obrovskému zájmu se těší i nově vytvořená a zpřístupněná zelená zahrada na střeše muzea, která je sama o sobě krásnou živou expozicí a nabízí jednu z nejkrásnějších vyhlídek na celou Prahu a blízké okolí.

Jubilejní rok bude pro Národní zemědělské muzeum mezníkem. Bude to vůbec poprvé v dějinách, kdy se tuzemské zemědělství představí v takové šíři, rozsahu a rozmanitosti. Podobná příležitost se dlouho nebude opakovat, proto by si ji nikdo z milovníků kultury a historie neměl nechat ujít.

Autorka: Lenka Martinková
Národní zeměděkské muzeum