Od 1. února 2018 došlo ke změnám parkování motorových vozidel na území MČ Praha 7. Jaké změny čekají na majitele automobilů, kteří jsou rezidenti a jak se nové změny dotknou řidičů návštěvníků, vysvětluje zástupce starosty pro dopravu MČ Praha 7 Ondřej Mirovský.


Foto tvpraha7.cz: Ari Lieberman

Od 1. února 2018 došlo ke změnám parkování motorových vozidel na území MČ Praha 7. Jaké změny čekají na majitele automobilů, kteří jsou rezidenti a jak se nové změny dotknou řidičů návštěvníků, vysvětluje zástupce starosty pro dopravu MČ Praha 7 Ondřej Mirovský.

V souvislosti s přechodem Zóny placeného stání (ZPS) v městských částech Praha 3 a Praha 7 pod nový elektronický systém, byly od poloviny listopadu 2017 zahájeny práce na výměně dopravního značení a parkovacích automatů v těchto městských částech. ZPS v městských částech Praha 3 a Praha 7 přejdou pod správu TSK hl. města Prahy, a.s. až 1.2.2018, do té doby funguje parkovací systém podle stávajících pravidel.

Identifikace parkujícího v novém systému bude na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému speciálních automobilů s kamerami. V nových ZPS tak zanikne povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla. Od 1.2.2018 budou oprávněným rezidentům vydávána pouze elektronická parkovací oprávnění (POP).

Nově budou též zaváděny moderní technologie pro výběr parkovného buď prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).


Platit budou tři základní režimy parkovacích zón:

 • REZIDENTNÍ režim (MODRÁ ZÓNA) – určený pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti
 • SMÍŠENÝ režim (FIALOVÁ ZÓNA) – určený pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků
 • NÁVŠTĚVNICKÝ režim (ORANŽOVÁ ZÓNA) – určený pro krátkodobé parkování všech

 • Parkovací automaty
  V modrých zónách na území hlavního města Prahy (ve stávajících i v nově zřizovaných) se nesetkáte s parkovacími automaty.

  Virtuální parkovací hodiny (VPH)
  Aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu a to po dobu až tří hodin. VPH jsou v modrých zónách ZPS Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6 a Praha 8 jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v oblasti s modrou zónou zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání nebo vykládky či nakládky. Podrobné informace jsou k dispozici v Návodu pro VPH a Návodu pro držitele pečovatelského POP.

  ● Další informace poskytne:

  Odbor dopravy MČ Praha 7 – oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání

  Zdroj: Parkuj v klidu, redakčně upraveno