Praha se připojila k nadnárodní klimatické kampani Cities Race to Zero. Po boku New Yorku či Berlína chce do roku 2030 dosáhnout celosvětového snížení emisí na polovinu

Praha se v minulých dnech připojila k metropolím z celého světa, které se v rámci iniciativy Cities Race to Zero rozhodly omezit produkci svých emisí o polovinu. Potvrzuje tak odhodlání k naplňování vlastního Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který reprezentuje i na letošní Konferenci OSN o změně klimatu (COP26). Ta probíhá ve skotském Glasgow.

Přistoupením k Cities Race to Zero, zastřešované Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, se české hlavní město zavazuje snížit produkované emise uhlíku na polovinu do roku 2030. Praha se tak zařadila po bok více než 720 měst z celého světa, které též usilují o uhlíkovou neutralitu nejpozději v průběhu 40. let tohoto století. Iniciativa má mimo jiné napomoci i s rychlejší ekologickou a spravedlivou obnovou po pandemii covid-19.

Pražské zastupitelstvo už na jaře roku 2021 schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, který má v tomto úsilí výrazně pomoci. Zahrnuje desítky projektů z oblastí udržitelné energetiky a mobility, cirkulární ekonomiky a adaptačních opatření, jejichž prostřednictvím chce metropole ambiciózních cílů na poli ochrany klimatu dosáhnout. Praha je tak na dobré cestě k tomu, aby spravedlivým dílem přispěla k řešení globální klimatické krize.

Formální zapojení do kampaně Cities Race to Zero potvrdil náměstek pražského primátora pro oblast ochrany životního prostředí Petr Hlubuček /STAN/. Cílem kampaně je vytvoření pomyslné nadnárodní koalice soukromých podniků, investorů, měst a regionů. Její členové tak před Konferencí OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow vyjadřují přání nalézt systémové řešení pro tvorbu nových pracovních míst i boj proti změně klimatu.

„Praha bude letos vůbec poprvé zastoupena na klimatické konferenci OSN a v souvislosti s touto účastí hodlá navazovat i mezinárodní spolupráci. Mezi zastoupenými městy hodláme najít stejně smýšlející partnery, se kterými si můžeme být vzájemnou inspirací“. Uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček /STAN/ k zapojení do mezinárodní iniciativy


Čtěte také

Praha učinila první krok k vybudování pražské sluneční elektrárny
Praha 7 bude mít nový park v Trojské kotlině


Hlubuček upřesňuje, že „jde o další neodmyslitelný krok v naplňování Klimatického plánu, jehož projekty se už teď realizují.Začali jsme s budováním pražské sluneční elektrárny osazováním pražských střech solárnímu panely. Ta má do budoucna sloužit jako základní platforma městské komunitní energetiky,“.

Města obecně patří k největším světovým producentům skleníkových plynů. Jejich produkce se na celkovém počtu emisí podílí až ze 70 %. Jejich představitelé proto usilují o to, aby se stali globálními klimatickými lídry. Přihlášením do kampaně Cities Race to Zero se Praha výslovně zavázala k uznání globální klimatické nouze a související implementaci opatření usilujících o udržení globálního oteplování pod hranicí 1,5 °C v souladu s ustanoveními Pařížské dohody.

Na podobných cílech je založen i pražský Klimatický plán. Cities Race to Zero je tedy určitou nadstavbou, která zdůrazňuje cíle stanovené v Pařížské dohodě, a připojením se ke kampani město stvrzuje svůj závazek přispět ke spravedlivému snížení emisí do roku 2030 o polovinu. Uhlíkové neutrality by mělo být dosaženo nejpozději do roku 2050. Cesta k tomu bude zahrnovat četná opatření v oblastech budov, dopravy, odpadů, energií, potravin, přírody i dalších klíčových sektorech.

„Představitelé měst po celém světě bojují s klimatickou krizí se stále větší naléhavostí a ambicemi – a je povzbudivé vidět, že se jich v tomto boji angažuje čím dál víc,“ říká Michael R. Bloomberg, globální velvyslanec OSN pro projekty Race to Zero a Race to Resilience, a zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN pro ambice a nalézání řešení v boji za ochranu klimatu.

„Race to Zero lze vyhrát, protože lokální lídři myslí ve velkém a dosahují změny zdola nahoru. Máme před sebou mnoho práce. Čím více země podporují své klimatické pionýry na úrovni měst a společností, tím většího pokroku můžeme dosáhnout.“ Dodal Bloomberg.

K iniciativě Cities Race to Zero se připojilo přes 720 měst z více než 50 zemí celého světa. Patří mezi ně například New York, Berlín, Los Angeles, Londýn, Paříž, Tokyo, Sydney, Rio de Janeiro nebo Kapské Město.

Autor: Vít Hofman
Ilustrace: Ari Lieberman