První festival svého druhu v České republice, na kterém se podílí 21 subjektů věnujících se kreativnímu vzdělávání, seznámí odbornou i širokou veřejnost s využitím uměleckých a kreativních přístupů ve vzdělávání. Od 20. ledna do 6. února 2021 nabízí FUK nejen rodičům, dětem a učitelům tři desítky diskusí, workshopů, rodinných dílen, performancí a dalších formátů. Partnerem festivalu je i ZŠ Strossmayerovo náměstí. Festival proběhne online.

Proč FUK: Festival umění a kreativity ve vzdělávání?

Rok 2020 kvůli pandemii odsunul umění a kulturu na vedlejší kolej, na druhou stranu ukázal, že je třeba kreativně reagovat na nečekané problémy, nacházet nová řešení, rychle se adaptovat a umět myslet kriticky. Vzdělávání uměním a spolupráce škol s kulturním a uměleckým sektorem je jednou z efektivních cest, jak děti na výzvy dnešního světa připravit.

Název FUK odkazuje na současný stav školství, který nám není lhostejný. Nové trendy (nejen ve vzdělávání) stojí na rozvoji kompetencí uplatnitelných v 21. století a jemných dovednostech (soft skills), které zastřešují kreativita a kritické myšlení. Co se děti potřebují naučit pro život v 21. století a jak? Co mohou a měly by ovlivnit? Jakou roli v aktuální situaci může a má mít kreativní vzdělávání?


Čtěte také

Děti v Praze 7 mají celoroční školku v přírodě


„Ten nejmenší z cílů festivalu je ukázat, že něco jako kreativní vzdělávání existuje. V další rovině chceme představit velký potenciál umění a kreativního učení. Pedagogům i rodičům může festival nabídnout alternativy a nápady, jak učit s přesahem nebo jinak. A v neposlední řadě lze takto zprostředkovat umění v době, kdy je dostupné maximálně online,“ vysvětluje Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacích a rodinných programů Centra současného umění DOX.

Co je kreativní vzdělávání?

Kreativní vzdělávání podle definice, která vyplývá z britského kontextu* a se kterou pracují organizace zastřešené platformou uMĚNÍM, pracuje s pojetím, které ho chápe jako vzdělávání, v němž umění a kulturní aktivity vědomě cílí k rozvoji kognitivních, sociálních a emočních schopností. Přispívá k rozvoji dovedností mladých lidí v oblasti spolupráce, rozhodování i kritického přemýšlení o světě. Podporuje je v uvažování o jiných alternativách života v budoucnosti, kterou mohou aktivně spoluvytvářet.

Kreativní vzdělávání zahrnuje:

● vzdělávání uměním: tj. vzdělávání s využitím možností a technik uměleckých oborů a kreativních průmyslů,

● kreativní učení: tj. rozvoj kreativního myšlení dětí, žáků a mladých lidí a rozvoj inovativních přístupů k učení a učení se s využitím umění, kulturních aktivit a kreativních postupů,

● vzdělávání k umění: tj. rozvoj znalostí, dovedností a technik, které vedou ke zvládnutí daného uměleckého oboru.

Výběr z programu

Festival zahájí 20. ledna diskuse s názvem Paradox: Kreativní vzdělávání v době covidové, ve které budou umělkyně Eva Jiřička, režisérka Tereza Dobiášová, učitel Marcel Gabriel a kulturní manažer Petr Peřinka společně reflektovat roli kreativního učení za časů pandemie, která postihla všechny oblasti lidského života.

„V navazující debatě Paradox: Hlas dětí ve vzdělávání (28. ledna) se budeme bavit o nejklíčovějším prvku celého vzdělávacího procesu – o dětech. Naše pozvání přijala umělkyně a kulturní manažerka Zuzana Demlová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání Katarína Kalivodová, Zdeněk Slejška, zakladatel projektu Eduzměna, pedagog a kurátor Jaroslav Anděl a Petr Franc z České středoškolské unie,“ přibližuje další programový bod Michal Kučerák z Centra DOX.

Kromě akcí pro veřejnost je připravena řada programů pro školy a školní skupiny. Děti, učitelé i široká veřejnost se během festivalu na chvíli stanou designéry, architekty, budou tvořit počítačové hry nebo se zúčastní interaktivní filmové dílny (1. února, pořádá CinEd + Free Cinema). Na vlastní kůži si vyzkouší, co má společného fyzika s tancem v rámci představení Tance Praha ve spolupráci se spolkem Ostružina Tanec a fyzika. Fg = G [(m1m2)/r2] (k objednání pro školy).

„Hybridní, resp. online verze festivalu nám dala možnost do virtuálního prostoru dostat množství kvalitních formátů, na kterých demonstrujeme široký záběr kreativního učení a možnosti, které tento způsob přemýšlení o vzdělávání přináší. Za všechny zmíním workshop Světy budoucnosti (k objednání pro školy), který dává dětem prostor zamyslet se nad budoucností našich měst i planety, urbanismem i udržitelným rozvojem. Umělkyně Markéta Kolářová v něm kombinuje výtvarné techniky a principy character designu,“ doplňuje Katarína Kalivodová, ředitelka SPKV.

V rámci festivalu se představí úspěšná online interaktivní performance pro dospívající a mladé lidi Volní jako ptáci (21. ledna a k objednání pro školy), jejíž autorkou je Tereza Dobiášová (UUUL) a realizuje ji ve spolupráci s Národním divadlem. V premiéře uvede online workshop pro děti Jak zní svět (25. ledna), který připravuje ve spolupráci se Sladovnou Písek a Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov. Master class s britskou choreografkou Ettou Ermini (27. ledna) pro učitele, kteří hledají kreativní způsoby, jak zpestřit výuku jazyků, nabízí organizace SE.S.TA. Zážitkové workshopy zaměřené na dějiny 20. století přinese Post Bellum (25., 28. ledna a k objednání pro školy).

„DOX v rámci festivalu představí projekt #DATAMAZE, nejprve dílnou zaměřenou na kritické zkoumání designu digitálních rozhraní (workshop Kouzelník design, 22. a 23. ledna a k objednání pro školy), na konci festivalu workshopem AI & syntetické obrazy (6. února), ve kterém si vyzkoušíme kreativní potenciál umělé inteligence a syntetických médií v kontextu kritického přemýšlení o jejich aplikaci do praxe. Domnívám se, že kreativní učení je nevyhnutelně spojeno s novými technologickými možnostmi, které nejenom aktivně využívá, ale i reflektuje a snaží se porozumět jejich dopadu na společnost,“ dodává Michal Kučerák.

Ozvěnou festivalu FUK se stane 24. února online happening a diskuze Můj svět v obrazech (pořádá SPKV) pod taktovkou výtvarníka, režiséra a scénografa Tomáše Žižky spolu s Adamem Janouškem ze ZŠ a MŠ Pod Budčí. Prostřednictvím happeningu s dětmi ukážou dlouhodobou spolupráci mezi umělcem a učitelem ve formální výuce.

Festival umění a kreativity ve vzdělávání online

20. ledna – 6. února 2021

● Aktuální program festivalu FUK najdete na webových stránkách www.fuk.education a ve facebookové události.

Pořadatelé festivalu

Centrum současného umění DOX, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Partneři festivalu

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, CinEd Česká republika, ČT edu, Free Cinema: program otevřeného filmového vzdělání, Institut moderní hudby, Institut umění, Klášter Broumov – Vzdělávací a kulturní centrum, Orgpad, Ostružina, z. s., Post Bellum, Sametové posvícení, Sladovna Písek, TANEC PRAHA, uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení, UUUL – dětské muuuzeum, Ústav pro studium totalitních režimů, ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany, ZŠ Strossmayerovo náměstí

Mediální partneři

ČT edu, Kreativní Česko