Městská část Praha 7 otevřela první obecní lesní školku v Praze. Lesní školka Bobulka má své zázemí na pozemku vedle FZŠ Umělecká kousek od Stromovky. Ve dvou maringotkách či pod pergolou zde však tráví 20 dětí jen minimum času. Většina jejich aktivit se celoročně odehrává v přírodě.

Lesní školky, které mají svou zažitou tradici ve Skandinávii či Německu, se u nás začaly objevovat zhruba před 10 lety. Jejich zřízení je pětkrát až desetkrát levnější než u standardní školky. Většina z nich je však dodnes soukromých, mnohdy pak fungují spíše jako dětské kluby, tedy zde děti například nemohou absolvovat povinnou předškolní docházku. Praha 7 se to rozhodla změnit a vybudovat první státní lesní školku v Praze. Děti zde tráví většinu času v přírodě, ale zároveň se plnohodnotně připravují na školu stejně jako v běžné státní školce.

Myšlenka, že by Praha 7 mohla mít svou lesní mateřskou školu, se zrodila již v roce 2016. Městská část dlouho hledala vhodné umístění, nakonec se podařilo domluvit se Správou železnic, která vlastní pozemek kousek od Stromovky v sousedství FZŠ Umělecká. Dále bylo třeba vyřešit zázemí školky, zajistit personál a vypořádat se s legislativními a hygienickými požadavky. Jednotlivé kroky městská část konzultovala s Českou školní inspekcí a Asociací lesních mateřských škol, která Praze 7 pomohla svými zkušenostmi s provozem i legislativou.

Pozemek nechala Praha 7 kompletně vyčistit a udělat rozsáhlé zahradní úpravy. Byla na něm postavena pergola a dvě maringotky, protože zázemí lesní školky nemůže být trvalou stavbou. Maringotky samozřejmě musely projít velkou renovací, aby se tu děti mohly najíst, odpočinout si nebo se schovat před nepřízní počasí. Hygiena povolila přijmout 20 dětí, což je na lesní školku velmi slušný počet.

Věková skladba dětí v lesní školce je od 3 do 5 let. Školka má čtyři zaměstnance. Většinu času s dětmi tráví ve Stromovce nebo jinde v přírodě, do zázemí chodí zpravidla jen na oběd a odpolední odpočinek.

„Pokud to jen trochu jde, jsme s dětmi venku. Věnujeme se objevování a zkoumání přírody a s přírodou propojujeme také hry, tvoření i učení. Děti fungují ve věkově smíšené skupině, kde respektujeme a rozvíjíme individuální možnosti a potřeby každého z nich, od nejmenších, až po ty starší, kteří se u nás připravují na školu,“ popsala vedoucí lesní školky Pavla Šandová.

Náklady na vybudování lesní školky dosáhly výše zhruba 2 mil. Kč. Praha 7 obdržela na její zařízení také dva dary – od společnosti Lidl Česká republika v.o.s. ve výši 100 850 Kč a od společnosti Česká sportovní a. s. ve výši 50 000 Kč.

Autor: Martin Vokuš, redakčně upraveno.
Foto: MČ Praha 7