Národnímu technickému muzeu se po delším úsilí podařilo vybrat zhotovitele k dokončení oprav Letenského kolotoče. Kolotoč je nejstarším dochovaným podlahovým kolotočem v Evropě a Národní technické muzeum se snaží o jeho opravu ve spolupráci s Městskou částí Praha 7.

Karel Ksandr, generální ředitel NTM, poděkoval Ministerstvu kultury a Městské části Praha 7 za podporu při snahách o dokončení opravy této unikátní památky. Současně také děkuje všem, kteří přispěli v minulosti na opravu koní, i všem, kteří se na opravený kolotoč těší, za trpělivost. Zdůraznil, že kolotoč bude zachráněn!

Výbava interiéru kolotoče včetně všech figur koní prošla rekonstrukcí již dříve a několik koní je v malé výstavě prezentováno návštěvníkům Národního technického muzea. Koně a další části interiéru byly zachráněny díky veřejné sbírce, která vynesla 2 307 655,- Kč. Kromě drobných dárců do sbírky přispěly darem ve výši 600 000,- Kč Nadační fond Avast a darem ve výši 400 000,- Kč Magistrát hl. města Prahy.


Informovali jsme


Při snaze o opravu stavby kolotoče nastala obtížná situace. V první fázi opravy stavby kolotoče a technologického zařízení se prokázalo mnoho skrytých vad a náročnost rekonstrukce. Po období neúspěšných výběrových řízení na dodavatele dokončení rekonstrukce stavby kolotoče v letech 2018-2020 byla nyní konečně uzavřena smlouva se zhotovitelem Ing. Jiří Kmoškem.

Dokončení opravy kolotoče bude činit 6.957.000,-Kč bez DPH a skončí v únoru 2022. Na dokončení opravy stavby kolotoče přispělo Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 7 i drobní dárci.