Městská část Praha 7 poskytla prostor v přízemí své polikliniky v ulici Františka Křížka 22 pro umístění informačního koutku organizace Život 90. Každý čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. zde bude otevřená poradna zaměřená především na seniory, kteří s ohledem na zdravotní stav potřebují podporu či pomoc.

Služby poradny jsou zaměřené například na seniory, kteří jsou po propuštění z lékařské péče, ale jejich zdravotní stav jim neumožňuje okamžitý návrat k plnohodnotnému samostatnému životu. Pracovníci organizace Život 90 jsou schopni přímo v místě poskytovaných lékařských služeb nabídnout sociální poradenství, které se týká například dávek sociálního systému nebo hledání vhodné terénní či pobytové sociální služby, případně dále nasměrovat klienty na službu, která jim v jejich situaci může pomoci. Pro radu se mohou na informační koutek obrátit také rodiny a pečující, kteří často netuší, kde hledat pomoc, když se starají o svého blízkého.

Mohlo by vás zajímat:


⚫ Poliklinika Prahy 7 zahajuje provoz

Informační koutek Života 90 funguje v Poliklinice Praha 7
každý čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.