Zavedení parkovacích zón v rezidenčních zónách mělo za cíl zajistit majitelům motorových vozidel, kteří bydlí v dané oblasti, více parkovacích míst. Po zavedení zón se ale začaly zjišťovat také slabiny tohoto systému, které spočívaly zejména v omezeném parkování návštěvníků v oblasti za účelem využití obchodu, nebo služeb, či převozu seniorů k lékařským službám. Na četné stížnosti bylo přistoupeno k zavedení smíšených zón. Ty mají umožnit všem krátkodobé parkování za úplatu i tam, kde byly pouze modré pruhy určené jen rezidentům, kteří je využívají zejména ve večerních a nočních hodinách po návratu ze zaměstnání.

Mimo změny barvy a tvaru pruhů označujících právo parkování, provozovatel zón nechal instalovat také svislé značení s uvedením barvy a povolenou dobou parkování. V některých nově zřízených lokalitách si provozovatel parkovacích zón pospíšil, nechal svislé značení včas umístit, ale výměnu příslušné barvy pruhu zanedbal. Nabízí se spekulace, zdali tak skutečně učinil z nedbalosti. Přestože platný zákon určuje, že svislé dopravní značení je nadřazeno tomu vodorovnému, někteří řidiči jsou zmatení.

Například v Jankovcově ulici u Libeňského mostu se tak usadila nová modrooranžová koalice! Zatímco pruhy na vozovce jsou stále modré a nabízejí rezidentům neomezené parkování, svislé značení se náhle převléklo do oranžové a od 8h do 18h je vyžadován poplatek, rezident nerezident. A strážci pořádku nezahálí.

Když mě sousedka, která byla za nedovolené parkování v této lokalitě pokutována, na tuto absurditu upozornila, vydal jsem se o tom přesvědčit na vlastní oči. Na místě jsem zastihl strážce pořádku, kteří právě navlékali další botičku.

Parkování se též označuje jako doprava v klidu. Zatímco stávající odpovědní za dopravu zůstávají ve své kanceláři v klidu, řidiči v Holešovicích se nyní více pohybují. Na úřad MČ Praha 7 s pokutovými lístky v ruce.

Co dodat? Těším se na podzimní volby, které mohou změnit obsazení postů zodpovědných za dopravu. Věřím, že stávající tvořivost v dopravním značení voliči do října nezapomenou!

Jiří Hejnic Praha 7